Logo: An Seotal
Print Friendly and PDF


accessory
sgeadachadh
n(m)
accessory - sgeadachaidh sc
clothing and accessories aodach agus sgeadachadh
furniture and accessories àirneis agus sgeadachadh
Cuspair: Eaconamas Dachaigh
bean
pònair
n(m)
bean - pònarach scbeans - pònair iom
soya beans pònair soya
Cuspair: Eaconamas Dachaigh
beverage
deoch
n(m)
beverage - dibhe scbeverage - dighe scbeverages - deochan iombeverages - deochannan iom
beverage technology teicneòlas dibhe
Cuspair: Eaconamas Dachaigh
blind
dubhsgàil
n(f)
blind - dubhsgàile scblinds - dubhsgàilean iom
Cuspair: Eaconamas Dachaigh
blueberry
corra-mhitheag
n(f)
blueberry - corra-mhitheig scblueberries - corra-mhitheagan iom
Cuspair: Eaconamas Dachaigh
bottle
botal
n(m)
bottle - botail scbottles - botail iom
leather bottle botal leathair
hot water bottle botal-teth
Cuspair: Eaconamas Dachaigh
calorie
calaraidh
n(m)
calorie - calaraidh sccalories - calaraidhean iom
Cuspair: Cruinn-eòlasSaidheansEaconamas DachaighEòlas CorporraEòlas Pearsanta agus Sòisealta
chicken
cearc
n(f)
chicken - circe sc
grouse cearc-fhraoich
Cuspair: Eaconamas Dachaigh
clothing
aodach
n(m)
clothing - aodaich sc
sewing, clothing and personal living fuaigheal, aodach agus beatha làitheil
clothing and accessories aodach agus sgeadachadh
Cuspair: Eaconamas Dachaigh
coeliac
coeliac
n(m)
coeliac - coeliac sccoeliacs - coeliacan iom
Cuspair: Eaconamas Dachaigh
costume
èideadh
n(m)
costume - èididh sccostumes - èididhean iom
costume and personal appearance èideadh agus coltas pearsanta
Cuspair: Eaconamas Dachaigh
cucumber
cularan
n(m)
cucumber - cularain sccucumbers - cularain iom
Cuspair: Eaconamas Dachaigh
curtain
cùirtear
n(m)
curtain - cùirteir sccurtains - cùirtearan iom
blackout curtain dubhsgàil
Cuspair: Eaconamas Dachaigh
cycle
cearcall
n(m)
cycle - cearcaill sccycles - cearcaill iom
food cycle cearcall-bìdh
nutrient cycle cearcall a’ bheathachaidh
Cuspair: SaidheansCruinn-eòlasEaconamas Dachaigh
design
deilbh
vb
casting on (designing) a sock a' deilbh stocainn
Cuspair: Eaconamas Dachaigh
diet
daithead
n(f)
diet - daithead scdiets - daitheadan iom
Cuspair: Cruinn-eòlasEaconamas Dachaigh
domestic
dachaigheil
adj
domestic life beatha na dachaigh
Cuspair: Eaconamas Dachaigh
drink
deoch
n(f)
drink - dighe scdrink - dibhe scdrinks - deochan iomdrinks - deochannan iom
alcohol deoch-làidir
food and drink biadh agus deoch
probiotic drink deoch phro-bhitheach
soft drink deoch bhog
Cuspair: Eaconamas Dachaigh
elastomer
ealastomar
n(m)
elastomer - ealastomar scelastomers - ealastomaran iom
elastomer products bathar ealastomar
Cuspair: Eaconamas Dachaigh
food
biadh
n(m)
food - bìdh scfoods - biadhan iom
organic food biadh organach
food processing giullachd bìdh
food chain sreath-bìdh
food web lìon-bìdh
food crop bàrr-bìdh
food cycle cearcall-bìdh
food and drink biadh agus deoch
food technology teicneòlas bìdh
vegetarian food biadh glasrach
chemical free food biadh gun cheimigean
genetically modified food (GM) biadh gine-leasaichte (GM)
Cuspair: SaidheansCruinn-eòlasEaconamas Dachaigh
fork
forc(a)
n(f)
fork - forca scforks - forcaichean iom
Cuspair: Eaconamas Dachaigh
genetically modified (GM)
gine-leasaichte (GM)
adj
genetically modified food (GM) biadh gine-leasaichte (GM)
genetically modified crops (GM) barran gine-leasaichte (GM)
Cuspair: Cruinn-eòlasEaconamas Dachaigh
gluten
gluten
n(m)
gluten - gluten scglutens - glutenan iom
gluten intolerant gun fhulangas air gluten
Donald is gluten intolerant chan fhulaing Dòmhnall gluten
Cuspair: Eaconamas Dachaigh
Home Economics
Eaconamas Dachaigh
n(f)
Home Economics - Eaconamas Dachaigh sc
Home Economics kitchen cidsin Eaconamas Dachaigh
home management rian dachaigh
diploma in Home Economics dioplòma ann an Eaconamas Dachaigh
Cuspair: Eaconamas Dachaigh
honey
mil
n(f)
honey - meala schoney - mealach schoneys - mealan iom
honeypot poit-meala
Cuspair: Eaconamas Dachaigh
honeypot
poit-meala
n(f)
honeypot - poit-meala schoneypots - poitean-meala iom
Cuspair: Cruinn-eòlasEaconamas Dachaigh
housekeeping
banas-taighe
n(m)
housekeeping - banais-taighe sc
Cuspair: Eaconamas Dachaigh
housekeeping
cumail-taighe
n(f)
housekeeping - cumail-taighe sc
Cuspair: Eaconamas Dachaigh
knife
sgian
n(f)
knife - sgeine scknives - sgeinean iom
Cuspair: Eaconamas Dachaigh
lactose
lactos
n(m)
lactose - lactos sc
lactose intolerant gun fhulangas air lactos
James is lactose intolerant chan fhulaing Seumas lactos
Cuspair: Eaconamas Dachaigh
leek
creamh-gàrraidh
n(m)
leek - creamh-gàrraidh scleeks - creamh-gàrraidh iom
Cuspair: Eaconamas Dachaigh
leggings
casachain
n(pl)
leggings - casachan scleggings - casachain iom
three pairs of leggings trì pàidhrichean chasachan
the colour of the leggings dath nan casachan
Cuspair: Eaconamas Dachaigh
lettuce
leatas
n(f)
lettuce - leatas sclettuces - leatasan iom
Cuspair: Eaconamas Dachaigh
malnutrition
dìth-beathachaidh
n(m/f)
malnutrition - dìth-beathachaidh sc
Cuspair: Cruinn-eòlasEaconamas Dachaigh
manioc
manioc
n(m)
manioc - manioc sc
Cuspair: Cruinn-eòlasEaconamas Dachaigh
meal
biadh
n(m)
meal - bìdh scmeals - biadhan iom
meals and table service seirbheis bìdh agus bùird
Cuspair: Eaconamas Dachaigh
milkshake
bainne-milis
n(m)
milkshake - bainne-milis sc
Cuspair: Eaconamas Dachaigh
muffin
mufain
n(m)
muffin - mufain scmuffins - mufainean iom
Cuspair: Eaconamas Dachaigh
mustard
mustard
n(m)
mustard - mustaird scmustard - mustardan iom
mustard seed sìol mustaird
Cuspair: Eaconamas Dachaigh
nutrient
stuth-beathachaidh
n(m)
nutrient - stuth-beathachaidh scnutrients - stuthan-beathachaidh iom
nutrient cycle cearcall a’ bheathachaidh
Cuspair: Cruinn-eòlasSaidheansEaconamas Dachaigh
nutrition
beathachadh
n(m)
nutrition - beathachaidh sc
Cuspair: Eaconamas Dachaigh
oil
ola
n(m)
oil - ola scoils - olaichean iom
industrial oils ola gnìomhachais
North Sea oil ola a' Chuain a Tuath
oil field raon-ola
oil rig crann-ola
cooking oil ola còcaireachd
Cuspair: CoitcheannCruinn-eòlasEaconamas Dachaigh
orange
orainsear
n(m)
orange orainseir
oranges orainsearan
Cuspair: Eaconamas Dachaigh
pancake
foileag
n(f)
pancake - foileig scpancakes - foileagan iom
pancake day latha nam foileagan
Cuspair: Eaconamas Dachaigh
pestle
peisteal
n(m)
pestle - peisteil scpestles - peistealan iom
Cuspair: Eaconamas Dachaigh
protein
pròtain
n(m)
protein - pròtain scproteins - pròtainean iom
Cuspair: Eaconamas Dachaigh
pulse
sìol-peasrach
n(m)
pulse - sìl-pheasraich scpulses - sìl-pheasrach iom
Cuspair: Eaconamas Dachaigh
recipe
reasabaidh
n(m)
recipe - reasabaidh screcipes - reasabaidhean iom
recipe book leabhar reasabaidhean
Cuspair: Eaconamas Dachaigh
seafood
maorach
n(m)
seafood - maoraich sc
Cuspair: Eaconamas Dachaigh
sew
fuaigheil
vb
Cuspair: Eaconamas Dachaigh
sewing
fuaigheal
n(m)
sewing - fuaigheil sc
sewing, clothing and personal living fuaigheal, aodach agus beatha làitheil
Cuspair: Eaconamas Dachaigh
sewing
a' fuaigheal
vb n
Cuspair: Eaconamas Dachaigh
soya
soya
adj
soya beans pònair soya
Cuspair: Eaconamas Dachaigh
spoon
spàin
n(f)
spoon - spàine scspoons - spàinean iomspoons - spàintean iomspoons - spàineachan iom
horn spoons spàinean adhairce
Cuspair: Eaconamas Dachaigh
superfood
sàr-bhiadh
n(m)
superfood - sàr-bhìdh scsuperfoods - sàr-bhiadhan iom
Cuspair: Eaconamas Dachaigh
table
bòrd
n(m)
table - bùird sctables - bùird iom
table service seirbheis bùird
ironing table bòrd-iarnaigidh
writing table bòrd-sgrìobhaidh
table tennis teanas-bùird
Cuspair: Eaconamas Dachaigh
textile
aodach fighte
n phr
textile arts ealain aodach fìghte
Galashiels textiles aodach fighte Ghalashiels
Cuspair: Eaconamas Dachaigh
vegan
bhìogan
n(m)
vegan - bhìogain scvegans - bhìoganan iomvegans - bhìogain iom
Cuspair: Eaconamas Dachaigh
vegetarian
glasraiche
n(m)
vegetarian - glasraiche scvegetarians - glasraichean iom
Cuspair: Eaconamas Dachaigh
wine
fìon
n(m)
wine - fìona sc
white wine fìon geal
red whine fìon dearg
vinegar fìon-geur
vineyard fìon-lios
different wines fìon eadar-dhealaichte
Cuspair: Eaconamas Dachaigh
yam
yam
n(m)
yam - yam scyams - yams iom
Cuspair: Cruinn-eòlasEaconamas Dachaigh

 

Print Friendly and PDF