Logo: An Seotal
Print Friendly and PDF


abortion
casg-breith
n(m)
abortion - casg-breith scabortions - casgan-breith iom
Cuspair: SaidheansCruinn-eòlasEòlas Pearsanta agus Sòisealta
B.O.
fàileadh-bodhaig
n(m)
B.O. - fàileidh-bodhaig scB.O. - fàileidhean-bodhaig iom
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
beauty therapist
leasaiche bòidhchid
n phr
three beauty therapists triùir leasaichean bòidhchid
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
birth control
casg-gin
n(m)
birth control - casg-gin sc
birth control methods dòighean casg-gin
Cuspair: SaidheansCruinn-eòlasEòlas Pearsanta agus Sòisealta
blush
rudhadh
n(m)
blush - rudhaidh sc
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
blushing
rudhadh
n(m)
blushing - rudhaidh sc
she blushed thàinig ruadhadh na gruaidhean
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
boob
cìoch
n(f)
boob - cìche scboobs - cìochan iom
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
boyfriend
leannan
n(m)
boyfriend - leannain scboyfriends - leannain iom
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
boyfriend
bràmair
n(m)
boyfriend - bràmar scboyfriends - bràmairean iom
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
boyfriend
carabhaidh
n(m/f)
boyfriend - carabhaidh scboyfriends - carabhaidhean iom
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
bra
brà
n(m)
bra - brà scbras - bràthan iom
sports bra brà spòrs
padded bra brà le lìnig
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
breast
cìoch
n(f)
breast - cìche scbreasts - cìochan iom
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
calorie
calaraidh
n(m)
calorie - calaraidh sccalories - calaraidhean iom
Cuspair: Cruinn-eòlasSaidheansEaconamas DachaighEòlas CorporraEòlas Pearsanta agus Sòisealta
contraception
casg-gin
n(m)
contraception - casg-gin sc
Cuspair: SaidheansCruinn-eòlasEòlas Pearsanta agus Sòisealta
crush
nòisean
n(m)
crush - nòisein sccrushes - nòisein iom
teenage crush nòisean deugaire
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
date
deit
n(f)
date - deite scdates - deitichean iom
going on a date a' dol air deit
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
dating
a' deiteadh
vb n
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
dating
deiteadh
n(m)
dating - deiteadh sc
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
dating
a' suirighe
vb n
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
dating
suirghe
n(f)
dating - suirghe sc
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
deafness
buidhre
n(f)
deafness - buidhre sc
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
deodorant
dìodorant
n(m)
deodorant - dìodorant scdeodorants - dìodorantan iom
try different deodorants feuch diofar dhìodorantan
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
divorce
sgaradh-pòsaidh
n(m)
divorce - sgaraidh-pòsaidh scdivorces - sgaraidhean-pòsaidh iom
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
dream
aisling
n(f)
dream - aisling(e) scdreams - aislingean iom
dreams and mysteries aislingean agus dìomhaireachdan
wet dreams aislingean fliuch
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
emission
silteachan
n(m)
emission - silteachain scemissions - silteachain iom
nocturnal emissions silteachain oidhche
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
erection
èirigh
n(m)
erection - èirigh scerections - èirighean iom
unwanted erection èirigh gun iarraidh
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
fever
fiabhras
n(m)
fever - fiabhrais scfevers - fiabhrasan iom
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
flirt
beadrach
n(f)
flirt - beadraich scflirts - beadraich iom
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
flirt
beadraich
vb
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
flirting
beadradh
n(m)
flirting - beadraidh sc
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
gay
gèidh
adj
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
girlfriend
leannan
n(m)
girlfriend - leannain scgirlfriends - leannain iom
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
girlfriend
bràmair
n(m)
girlfriend - bràmar scgirlfriends - bràmairean iom
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
girlfriend
carabhaidh
n(m/f)
girlfriend - carabhaidh scgirlfriends - carabhaidhean iom
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
hair
gaoisid
n(f)
hair - gaoisid(e) schairs - gaoisidean iom
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
hairy
gaoisideach
adj
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
health
slàinte
n(f)
health - slàinte sc
medicine and health leigheas agus slàinte
health and safety slàinte agus sàbhailteachd
Faculty of Health Facaltaidh na Slàinte
rural health management stiùireadh slàinte dhùthchail
health and wellbeing across learning slàinte agus sunnd tar-ionnsachaidh
health and well-being slàinte agus sunnd
Health Promoting Schools Sgoiltean airson Slàinte
keeping my body healthy a' cumail mo bhodhaig fallain
sexual health slàinte ghnèitheasach
health board bòrd slàinte
the Health Service Seirbheis na Slàinte
Good Health Slàinte
health centre ionad-slàinte
Health Act Achd na Slàinte
Health Council Comhairle na Slàinte
Health Studies Eòlas Slàinte
health care cùram-slàinte
cheers slàinte
health of body and mind slàinte bodhaig agus inntinn
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus SòisealtaCoitcheann
heatstroke
stròc-grèine
n(m)
heatstroke - stròc-grèine scheatstroke - stròc-grèine iom
Cuspair: Cruinn-eòlasSaidheansEòlas Pearsanta agus Sòisealta
homophobic
an aghaidh daoine gèidh
n phr
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
jogging
jogadh
n(m)
jogging - jogaidh sc
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
jogging
a' jogadh
vb n
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
kiss
pòg
n(f)
kiss - pòige sckisses - pògan iom
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
kissing
a' pògadh
vb n
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
knickers
drathais
n(f)
knickers - drathais(e) scknickers - drathaisean iom
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
loner
aonaran
n(m)
loner - aonarain scloners - aonarain iom
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
loser
truaghan
n(m)
loser - truaghain sclosers - truaghain iomlosers - truaghanan iom
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
make up
maise-gnùis
n(f)
make up - maise-gnùis sc
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
manicure
maiseachadh-làimhe
n(m)
manicure - maiseachaidh-làimhe scmanicures - maiseachaidhean-làimhe iom
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
mother
màthair
n(f)
mother - màthar scmothers - màthraichean iom
host mother màthair aoigheachd
mother-in-law màthair-chèile
my mother mo mhàthair
mother's day latha nam màthraichean
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
period
fuil-mìos
n(f)
period - fuil-mìos sc
period pain pian fuil-mìos
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
period
sileadh-mìos
n(m)
period - sileadh-mìos sc
period pain pian sileadh-mìos
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
period
dòrtadh
n(m)
period - dòrtaidh sc
period pain pian dòrtaidh
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
Personal and Social Education
Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
n phr
Personal and Social Education - Eòlais Phearsanta agus Shòisealta sc
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
pregnancy
leatromachd
n(f)
pregnancy - leatromachd scpregnancies - leatromachdan iom
Cuspair: Cruinn-eòlasSaidheansEòlas Pearsanta agus Sòisealta
sanitary towel
tubhailte-mhìosail
n(f)
sanitary towel - tubhailte-mhìosail scsanitary towels - tubhailtean-mìosail iom
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
Secret Secrets
Rùintean-dìomhair
n phr
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
selfish
fèineil
adj
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
sex
feise
n(f)
sex - feise sc
ethics of sex and reproduction beus-eòlas feise agus ginidh
sex and relationships education eòlas gnèitheachais agus dhàimhean
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
sexual
ghnèitheasach
adj
sexual health slàinte ghnèitheasach
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
sexy
seagsaidh
adj
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
shaving
a' sèibheadh
vb n
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
shaving
sèibheadh
n(m)
shaving - sèibhidh scshavings - sèibhidhean iom
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
smooch
pòg
n(f)
smooch - pòige scsmooches - pògan iom
big smooch pòg fhada
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
spot
guirean
n(m)
spot - guirein scspots - guireanan iom
outbreak of spots plàigh ghuireanan
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
stroke
stròc
n(m)
stroke - stròca scstrokes - stròcan iom
heatstroke stròc-grèine
she had a stroke ghabh i stròc
Cuspair: Cruinn-eòlasSaidheansEòlas Pearsanta agus Sòisealta
student
oileanach
n(m)
student - oileanaich scstudents - oileanaich iom
sudent support services coordinator co-òrdanaiche seirbheisean taic oileanach
exchange student oileanach iomlaid
Art student oileanach Ealain
Student Progression Lead Practitioner Prìomh Neach-stiùiridh Adhartas Oileanach
Student Records Manager Manaidsear Chlàran Oileanach
Student Records Training Officer Oifigear Trèanaidh Chlàran Oileanach
Student Recruitment Officer Oifigear Trusadh Oileanach
Student Recruitment Officer, Admissions Oifigear Trusadh Oileanach, Ìnntrigeadh
Student Retention Lead Practitioner Prìomh Neach-stiùiridh Gleidheadh Oileanach
Student Support Assistant Neach-taice Taic Oileanach
Student Systems Specialist Eòlaiche Siostaman Oileanach
Head of Student Information Ceannard Fiosrachadh Oileanach
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
substance misuse
mì-fheum de stuthan
n(m/f)
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
tampon
tampon
n(m)
tampon - tampon sctampons - tamponan iom
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
the blues
mulad
n(m)
the blues - mulaid sc
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
the blues
fo mhulad
n phr
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
trainer
bròg-spòrs
n(f)
trainer - bròige-spòrs sctrainers - brògan-spòrs iom
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
underpants
drathais
n(f)
underpants - drathais(e) scunderpants - drathaisean iom
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
virility
fearalas
n(m)
virility - fearalais sc
Cuspair: Cruinn-eòlasSaidheansEòlas Pearsanta agus Sòisealta
well-being
sunnd
n(m)
well-being - sunnd sc
health and well-being slàinte agus sunnd
mental, emotional, social and physical well-being sunnd inntinneil, faireachail, sòisealta agus corporra
Cuspair: Eòlas Pearsanta agus Sòisealta

 

Print Friendly and PDF