Logo: An Seotal

Facail a’ tòiseachadh le:

Facail a’ tòiseachadh le

à bith
extinct
adj
bholcàno marbh extinct volcano
gnè à bith extinct species
Subject: ScienceGeography
a cappella
a cappella
adj
seinn a cappella a cappella singing
seinn atharraiseach a cappella a cappella imitative singing
Subject: Music
a cappella
a cappella
adv
sheinn iad a cappella they sang a cappella
Subject: Music
a' beagachadh
decrease
vb n
Subject: Mathematics
a' beothalachadh
activating
vb n
Subject: Science
A' Bheilg
Belgium
n(f)
na Beilg(e) - Belgium poss c
Rìoghachd na Beilg(e) Kingdom of Belgium
siubhal anns a' Bheilg travel in Belgium
Subject: Geography
A' Bheinn Dearg
Beinn Dearg
n(f)
na Beinne Deirge - Beinn Dearg poss c
a' sreap na Beinne Deirge climbing Beinn Dearg
Subject: Geography
A' Bheinn Mhòr
Ben More
n(f)
na Beinne Mòire - Ben More poss c
àirde na Beinne Mòire height of Ben More
Subject: Geography
a' breug-riochdachadh
camouflaging
vb n
Subject: GeographyGeneral
a' cairteal(ach)adh
quartering
vb n
Subject: Mathematics
a' caitheamh
spending
vb n
Subject: Mathematics
a' canuthadh
canoeing
vb n
Subject: GeographyPhysical EducationGeneral
a' ceangal
linking
vb n
Subject: Mathematics
a' ceannach
buying
vb n
Subject: Mathematics
a' ceàrnagachadh
squaring
vb n
Subject: Mathematics
a' ceartachadh
adjusting
vb n
Subject: Mathematics
a' chiad
first
adj
a' chiad fhear/tè the first one
Subject: Mathematics
A' Chòrn
Cornwall
n(f)
A' Chùirn - Cornwall poss c
’S e 'Kernow' am facal Còrnach airson a' Chùirn 'Kernow' is the Cornish word for Cornwall
Subject: Geography
A' Chrìon-Làraich
Crianlarich
rathad na Crìon-Làraich Crianlarich road
Subject: Geography
A' Chruthaigheachd
Creation
n(f)
A' Chruthaigheachd - Creation poss c
Subject: Religious and Moral Education
A' Chuimrigh
Wales
n(f)
A' Chuimrigh - Wales poss c
muinntir na Cuimrigh people of Wales
Sasainn agus A' Chuimrigh England and Wales
Subject: Geography
a' ciùbadh
cubing
vb n
Subject: Mathematics
a' claonadh
sloping
vb n
a’ claonadh gu aon taobh sloping to one side
Subject: Mathematics
a' claonadh
deviating
vb n
Subject: Mathematics
a' clàr(ach)adh
arraying
vb n
Subject: Mathematics
a' clàradh
recording
vb n
Subject: General
a' cleachdadh
applying
vb n
Subject: Mathematics
a' cnàmh
digesting
vb
Subject: Science
a' co-cheangal
linking
vb n
Subject: Mathematics
a' copaigeadh
copying
vb n
Subject: Mathematics
a' cosg
costing
vb n
Subject: Mathematics
a' cosg
spending
vb n
Subject: Mathematics
a' cothromachadh
balancing
vb n
Subject: Mathematics
a' crìonadh
decaying
vb n
Subject: GeographyGeneral
a' crìonadh
declining
vb n
Subject: GeographyGeneral
a' cruinneachadh
collecting
vb n
Subject: General
a' cruinneachadh gu
rounding off to
vb n
a' toirt tuairmse agus a' cruinneachadh gu estimating and rounding
Subject: Mathematics
a' cuartachadh
circulating
vb n
Subject: Science
a' cunntadh
counting
vb n
a' cunntadh air adhart counting on
a' cunntadh air ais (bho) counting back (from)
a' cunntadh gu counting to
a' cunntadh seachad air counting beyond
Subject: Mathematics
a' cunntais
counting
vb n
Subject: Mathematics
a' cur (ann) an òrdugh
arraying
vb n
Subject: Mathematics
a' cur air clàr
arraying
vb n
Subject: Mathematics
a' cur ann an òrdugh
putting in order
vb n
Subject: Mathematics
a' cur ann an òrdugh
arranging
vb n
Subject: Mathematics
a' cur car
turning
vb n
Subject: Mathematics
a' cur fiaradh ann
adding a bias
vb n
Subject: Mathematics
a' cur mun cuairt
rotating
vb n
Subject: Mathematics
a' cur mun cuairt
turning
vb n
Subject: Mathematics
a' cur-ris
adding
vb n
Subject: Mathematics
a' daingneachadh
consolidating
vb n
Subject: Mathematics
a' dealbh matraigs
arraying
vb n
Subject: Mathematics
a' dèanamh coimeas air/eadar
comparing
vb n
Subject: Mathematics
a' dèanamh copaidh (de)
copying
vb n
Subject: Mathematics
a' dèanamh dà leth air/de
bisecting
vb n
Subject: Mathematics
a' dèanamh dà leth air/de
halving
vb n
Subject: Mathematics
a' dèanamh lethbhreac (de)
copying
vb n
Subject: Mathematics
a' deasbad
debating
vb n
deasbad ann an sgoiltean debating in schools
Subject: General
a' deiteadh
dating
vb n
Subject: Personal and Social Education
a' diofarachadh
differentiating
vb n
Subject: Mathematics
a' dlùthadh
compressing
vb n
a' dlùthadh mhoileciuilean compressing molecules
ann an lionntan, tha na moileciuilean cho faisg air a chèile ’s nach gabh iad an dlùthadh molecules in a liquid are so tightly packed they can't be compressed
Subject: Science
a' dol thairis air
bridging
vb n
a' dol thairis air iomadan de 10 bridging multiples of 10
Subject: Mathematics
a' dubhadh às
cancelling out
vb n
Subject: Mathematics
a' dùblachadh
doubling
vb n
Subject: Mathematics
a' factar(ach)adh
factorising
vb n
Subject: Mathematics
a' faicinn nad inntinn
visualising
vb n
Subject: Mathematics
a' faighinn iasad de...
borrowing
vb
Subject: Mathematics
a' fiarachadh
adding a bias
vb n
Subject: Mathematics
a' fo-roinn
subdividing
vb n
Subject: Mathematics
a' freagrachadh
adapting
vb n
Subject: Science
a' fuaigheal
sewing
vb n
Subject: Home Economics
a' fuasgladh
solving
vb n
a' fuasgladh cheistean doirbh solving complex problems
fuasgladh cheistean problem solving
Subject: Mathematics
a' gabhail air iasad
borrowing
vb n
Subject: Mathematics
a' gealachadh
bleaching
vb n
Subject: Science
a' geamhrachadh
wintering
vb n
a' geamhrachadh chaorach wintering sheep
Subject: General
A' Ghàidhealtachd
The Highlands
n(f)
na Gàidhealtachd - The Highlands poss c
ceann a deas na Gàidhealtachd the southern Highlands
ceann a tuath na Gàidhealtachd the northern Highlands
iar-thuath na Gàidhealtachd northwest Highlands
Stiùiriche, CRF na Gàidhealtachd Director, Highland CRF
taobh sear na Gàidhealtachd the eastern Highlands
taobh siar na Gàidhealtachd the western Highlands
Subject: Geography
A' Ghambia
Gambia, The
n(f)
na Gambia - Gambia poss c
Poblachd na Gambia Republic of Gambia
Subject: Geography
A' Ghearmailt
Germany
n(f)
na Gearmailt(e) - Germany poss c
buidhnean ann am Meadhan na Roinn Eòrpa; anns a' Ghearmailt organisations in Central Europe; in Germany
Crois Iarainn na Gearmailt German Iron Cross
feallsanachd na Gearmailt agus na h-Ostair philosophy of Germany and Austria
Meadhan na Roinn Eòrpa; a' Ghearmailt Central Europe; Germany
pàipearan-naidheachd ann am meadhan na Roinn Eòrpa; anns a' Ghearmailt newspapers in Central Europe; in Germany
Seansailear na Gearmailt (The) German Chancellor
Subject: Geography
A' Ghrèig
Greece
n(f)
na Grèige - Greece poss c
A' Ghrèig gu 323 Greece to 323
bailtean na Grèige the towns of Greece
Subject: Geography
a' gleidheadh
conserving
vb n
Subject: GeographyGeneral
a' jogadh
jogging
vb n
Subject: Personal and Social Education
a' lasachadh
discount
vb n
Subject: Mathematics
a' leacadh
tiling
vb n
Subject: Mathematics
a' letheadh
bisecting
vb n
Subject: Mathematics
a' letheadh
halving
vb n
Subject: Mathematics
a' lorg luach
finding the value
vb n
Subject: Mathematics
a' luchdachadh a-nuas
downloading
vb n
Subject: Computing
a' luchdachadh suas
uploading
vb n
Subject: Computing
a' lùghdachadh
decreasing
vb n
Subject: Mathematics
a' lùghdachadh
decrease
vb n
Subject: Mathematics
a' lùghdachadh
discount
vb n
Subject: Mathematics
a' maidseadh
matching
vb n
Subject: Mathematics
a' mapadh
mapping
vb n
Subject: Geography
a' mean-atharrachadh
adjusting
vb n
Subject: Mathematics
a' measadh
evaluating
vb n
Subject: Mathematics
a' meudachadh
increasing
vb n
Subject: Mathematics
a' meudachadh
enlarging
vb n
Subject: Mathematics
A' Mhaoil
The Minch
n(f)
sruthan na Maoile currents of The Minch
Subject: Geography
a' pàigheadh
paying
vb n
Subject: Mathematics
A' Phoblachd Dhominicanach
Dominican Republic
n(f)
na Poblachd Dhominicanaich - Dominican Republic poss c
àireamh-sluaigh na Poblachd Dhominicanaich population of the Dominican Republic
Subject: Geography
A' Phòlainn
Poland
n(f)
na Pòlainn - Poland poss c
Poblachd na Pòlainn Republic of Poland
Subject: Geography
a' piocadh
plucking
vb n
Subject: Music
a' pògadh
kissing
vb n
Subject: Personal and Social Education
a' rainseadh
ranching
vb n
rainseadh-chruidh cattle ranching
Subject: GeographyGeneral
a' raiseanadh
rationing
vb n
a' raiseanadh a' bhìdh rationing food
Subject: GeneralHistory
a' rannsachadh
enquiring
vb n
Subject: Mathematics
a' riarachadh
sharing
vb n
Subject: Mathematics
a' ro-innse
predicting
vb n
Subject: Mathematics
a' roiligeadh
rolling
vb n
Subject: Mathematics
a' roinn
dividing
vb n
nuair a tha thu a' roinn 100 le 10 when you are dividing 100 by 10
Subject: Mathematics
a' roinn
sharing
vb n
Subject: Mathematics
a' sàbhaladh
saving
vb n
Subject: Mathematics
a' sealg
hunting
vb n
a' sealg an fhèidh hunting deer
Subject: General
a' searmonachadh
preaching
vb n
a' searmonachadh an t-soisgeil preaching the gospel
Subject: Religious and Moral Education
a' sèibheadh
shaving
vb n
Subject: Personal and Social Education
a' seòrsachadh
sorting
vb n
Subject: Mathematics
a' seòrsachadh
classifying
vb n
Subject: GeographyGeneral
a' sgeidseadh
sketching
vb n
Subject: Art
a' sgòradh
scoring
vb n
Subject: Mathematics
a' sìmpleachadh
simplifying
vb n
Subject: Mathematics
a' sìneadh
stretching
vb n
Subject: Mathematics
a' spèileadh
skating
vb n
Subject: Physical Education
a' suirighe
dating
vb n
Subject: Personal and Social Education
a' tar-iomadachadh
cross-multiplying
vb n
Subject: Mathematics
a' tasgadh
depositing
vb n
Subject: Mathematics
a' tasgadh
depositing
vb n
Subject: Geography
a' tionndadh
inverting
vb n
a' tionndadh bhloighean inverting fractions
Subject: Mathematics
a' tionndadh
turning
vb n
Subject: Mathematics
a' tionndadh
translating
vb n
Subject: Language
a' togail
building
vb n
a' togail a' churraicealaim building the curriculum
a' togail chomasan ionmhais building financial capacities
a' togail coimhearsnachdan Glow building Glow communities
Subject: General
a' toirt anail a-mach
exhalation
n phr
Subject: Science
a' toirt anail a-steach
inhalation
n phr
Subject: Science
a' toirt leat
carrying
vb n
Subject: Mathematics
a' toirt tuairmse (air)
guessing
vb n
Subject: Mathematics
a' toirt tuairmse air
estimating
vb n
a' toirt tuairmse air farsaingeachd cumaidh estimating the area of a shape
Subject: Mathematics
a' toirt tuairmse air
approximating
vb n
Subject: Mathematics
a' toirt-air-falbh
subtracting
vb n
Subject: Mathematics
a' toirt-air-falbh
taking away
vb n
Subject: Mathematics
a' tomhas
measuring
vb n
siolandair-tomhais measuring cylinder
teip-tomhais measuring tape
Subject: Mathematics
a' tomhas
guessing
vb n
Subject: Mathematics
a' trasnadh
intersecting
vb n
Subject: Mathematics
a' tweetadh
tweeting
vb n
Subject: Computing
a-muigh
external
adv
ceangalan a-muigh external links
Chan eil X an urra ri làraich a-muigh X is not responsible for external sites
dàimhean a-muigh external relations
làraich a-muigh external sites
sgrion a-muigh external display
Subject: Computing
A-nis A' cluich
Now Playing
vb n
prògram a-nis a' cluich program now playing
Subject: Computing
a-staigh
indoor
adj
dibhearsain a-staigh indoor amusements
geamannan a-staigh indoor games
geamannan-sgil a-staigh indoor games of skill
Subject: General
a-staigh
internal
adj
margaidh a-staigh internal market
mòdam a-staigh internal modem
sgrùdaire a-staigh internal auditor
Subject: General
abairt
expression
n(f)
abairt - expression poss cexpressions - abairtean pl
abairt dhà-theirmeach binomial expression
abairt thrì-theirmeach trinomial expression
abairtean agus co-aontaran expressions and equations
is e abairt thrì-theirmeach a tha ann an \( 3x^2 − 3y^2 + 2 \) \( 3x^2 − 3y^2 + 2 \) is a trinomial
Subject: Mathematics
abairt
quotation
n(f)
abairt(e) - quotation poss cquotations - abairtean pl
Subject: General
abairt thrì-theirmeach
trinomial
n(f)
is e abairt thrì-theirmeach a tha ann an \( 3x^2 − 3y^2 + 2 \) \( 3x^2 − 3y^2 + 2 \) is a trinomial
Subject: Mathematics
abairt-faire
passphrase
n(f)
abairt-faire - passphrase poss cpassphrases - abairtean-faire pl
cleachd abairt-faire use passphrase
Subject: Computing
Abèidh
Aboyne
Geamannan Abèidh Aboyne Games
Subject: Geography
àbhachdas
humour
n(m)
àbhachdais - humour poss c
àbhachdas Eadailtis Italian humour
Subject: General
abhainn
river
n(f)
abhainn(e) - river poss caibhne - river poss crivers - aibhneachan plrivers - aibhnichean pl
Abhainn Chluaidh River Clyde
Abhainn Mhississippi Mississippi River
Abhainn Nìl River Nile
bearradh-aibhne river cliff
bun-aibhne river source
cuach-aibhne river basin
cùrsa aibhne river course
cùrsa na h-aibhne course of the river
grunnd aibhne river bed
lùb-thràigh river beach
tràigh-aibhne river beach
Subject: Geography
Abhainn an Chláir
Clare
Subject: Geography
Abhainn an Chláir
River Clare
Subject: Geography
Abhainn an Lagáin
Laggan
Subject: Geography
Abhainn an Lagáin
River Laggan
Subject: Geography
Abhainn Chluaidh
River Clyde
n(f)
Òran Abhainn Chluaidh Song of the Clyde
Subject: Geography
Abhainn Foirthe
River Forth
n(f)
beul Abhainn Foirthe mouth of the River Forth
Subject: Geography
Abhainn na Deirge
Derg
Subject: Geography
Abhainn na Deirge
River Derg
Subject: Geography
Abhainn Nid
River Nith
n(f)
beul Abhainn Nid mouth of River Nith
Subject: Geography
Abhainn Nìl
River Nile
n(f)
Abhainn Nìl - River Nile poss c
Subject: Geography
Abhainn Theòrsa
River Thurso
n(f)
bruachan Abhainn Theòrsa banks of (the) River Thurso
Subject: Geography
Abhainn Tyne a Tuath
North Tyne River
n(f)
Abhainn Tyne a Tuath - North Tyne River poss c
docaichean air Abhainn Tyne a Tuath docks on the North Tyne River
Subject: Geography
Abhainn Ùige
River Wick
n(f)
bruachan Abhainn Ùige banks of (the) River Wick
Subject: Geography
Abhainn Urchaidh
River Orchy
n(f)
beul Abhainn Urchaidh mouth of River Orchy
Subject: Geography
àbhaisteach
standard
adj
claonadh àbhaisteach standard deviation
dòigh-sgrìobhaidh àbhaisteach standard written method
riochd àbhaisteach standard notation/number form
Subject: Mathematics
abhcaid
joke
n(f)
abhcaid(e) - joke poss cjokes - abhcaidean pl
abhcaid èibhinn funny joke
Subject: General
abhcaideach
jokey
adj
Subject: General
abrèisean
abrasion
n(m)
abrèisean - abrasion poss c
Subject: Geography
acadaimigeach
academic
adj
leasachadh acadaimigeach academic development
oifigear faire ìre feabhais academic quality monitoring officer
rianaire acadaimigeach academic administrator
rianaire leasachadh acadaimigeach academic development administrator
tiotalan acadaimigeach academic titles
Subject: General
Acaill
Achill Island
Subject: Geography
accelerando
accelerando
adj
mòr-earrann accelerando an accelerando passage
Subject: Music
accelerando
accelerando
adv
chluich iad accelerando they played accelerando
Subject: Music
accompagnato
accompagnato
n(f)
accompagnato - accompagnato poss caccompagnatos - accompagnatothan pl
Subject: Music
acfhainn
article
n(f)
acfhainn(e) - article poss carticles - acfhainnean pl
acfhainn agus innealan taighe hardware and household appliances
àirneis agus acfhainnean eaglais church furnishings and articles
Subject: General
acfhainn
hardware
n(f)
acfhainn(e) - hardware poss c
acfhainn agus innealan taighe hardware and household appliances
Subject: General
achadh
field
n(m)
acha - field poss cachaidh - field poss cfields - achaidhean plfields - achannan pl
achadh-buana harvest field
bàrr achaidh field crops
bàrr achaidh agus planntachais field and plantation crops
Subject: Geography
Achadh na Cloiche
Aughnacloy
Subject: Geography
acriolach
acrylic
adj
peant ròiseid acriolach acrylic resin paint
Subject: Art
acriolaig
acrylic
n(f)
acriolaig(e) - acrylic poss cacrylics - acriolaigean pl
Subject: Art
actanach
actinide
n(m)
actanaich - actinide poss cactinides - actanaich pl
sreath nan actanach actinide series
Subject: Science
actanach
actinoid
n(m)
actanaich - actinoid poss cactinoids - actanaich pl
sreath nan actanach actinoid series
Subject: Science
actinium
actinium
n(m)
actinium - actinium poss c
sreath actinium actinium series
Subject: Science
acustaig
acoustic
adj
feartan acustaig acoustic qualities
giotàr acustaig acoustic guitar
meudaichear acustaig acoustic amplifier
Subject: Music
acustaigs
acoustics
n(m/f)
acustaigs - acoustics poss c
acustaigs mhath good acoustics
feartan acustaigs acoustics qualities
Subject: Music
adacs
addax
n(m)
adacs - addax poss caddax - adacsan pl
Subject: Science
adaptair
adaptor
n(m)
adaptair - adaptor poss cadaptors - adaptairean pl
cuir am plug don adaptair put the plug in the adaptor
Subject: Science
Adelaide
Adelaide
Raointean Adelaide Adelaide Plains
Subject: Geography
adhair-bheàrn
air space
n(f)
adhair-bheàirn - air space poss cair spaces - adhair-bheàrnan pl
Subject: Science
adhar
sky
n(m)
adhair - sky poss c
còmhdhail adhair air transportation
Feachd an Adhair the (Royal) Air Force
feachdan adhair air forces
feachdan adhair agus feachdan speisealta eile air and other specialised forces
Subject: General
adhar
air
n(m)
adhair - air poss c
còmhdhail adhair air transportation
fasgadh ionnsaigh-adhair air raid shelter
feachdan adhair air forces
ionnsaigh-adhair air raid
port-adhair airport
spòrsan adhair air sports
Subject: General
adharail
aerial
adj
dealbh adharail aerial photograph
sealladh adharail aerial view
sealladh adharail aerial perspective
seallaidhean adharail aerial perspectives
Subject: Science
adharc
horn
n(f)
adhairc(e) - horn poss chorns - adhaircean plhorns - adharcan pl
comhachag adharcach great horned owl
còrn drinking horn
feadag adhairce horn whistle
gob-adhairce mòr great hornbill
laghairt adharcach Theagsas Texas horned lizard
oraigs adharcach a' chlaidheimh chruinn scimitar-horned oryx
spàinean adhairce horn spoons
Subject: General
adhartachadh
development
n(m)
adhartachaidh - development poss cdevelopments - adhartachaidhean pl
earrann adhartachaidh sonàta delopment section of sonata
toiseach an adhartachaidh start of the development
Subject: Music
adhartas
progression
n(m)
adhartais - progression poss c
Subject: General
adhbhar
purpose
n(m)
adhbhair - purpose poss cpurposes - adhbhair plpurposes - adhbharan pl
adhbharan agus amasan a' Churraicealam airson Sàr-mhathais purposes and aims of Curriculum for Excellence
adhbharan sònraichte specific purposes
togalaichean airson adhbharan creideimh buildings for religious purposes
Subject: General
adhbharachadh
causation
n(m)
adhbharachaidh - causation poss c
aithne-eòlas, adhbharachadh agus daonnachd epistemology, causation and humankind
Subject: General
adhbrann
ankle
n(m/f)
adhbrainn - ankle poss cankles - adhbrainn plankles - adhbrannan pl
Subject: Science
adhlacadh
funeral
n(m)
adhlacaidh - funeral poss cfunerals - adhlacaidh plfunerals - adhlacaidhean pl
Subject: Religious and Moral Education
adhrachail
devotional
adj
Subject: Religious and Moral Education
adhradh
devotions
n(m)
adhraidh - devotions poss cdevotions - adhradh pl
eòlas-diadhachd Crìosdail, moraltan agus adhradh Christian moral and devotional theology
lathaichean, uairean agus àiteachan adhraidh days, times and places of observance
litreachas adhraidh devotional literature
Subject: Religious and Moral Education
adhradh
worship
n(m)
adhraidh - worship poss cworship - adhraidhean pl
adhradh poblach public worship
adhradh poblach agus gnàthasan eile public worship and other practices
àite adhraidh place of worship
eagrachadh, obair shòisealta agus adhradh Crìosdail Christian organization, social work and worship
Subject: Religious and Moral Education
adiabataig
adiabataic
adj
fiodh adiabataig adiabatic wood
Subject: Science
Afganach
Afghan
adj
Subject: Geography
Afganach
Afghan
n(m)
Afganaich - Afghan poss cAfghans - Afganaich pl
Subject: Geography
Afganastan
Afghanistan
n(m)
Afganastain - Afghanistan poss c
cogadh ann an Afganastan war in Afghanistan
saighdearan Afganastain Afghanistan's soldiers
Subject: Geography
Afraga
Africa
n(f)
Afraga - Africa poss c
Afraga a Deas Southern Africa
Afraga a Deas South Africa
Afraga a Tuath North Africa
costa Iar-thuath Afraga Northwest African coast
eachdraidh Afraga history of Africa
Meadhan Afraga Central Africa
Poblachd Afraga a Deas Republic of South Africa
saidheansan talmhainn Afraga earth sciences of Africa
siubhal ann an Afraga travel in Africa
staitistigs choitcheann Afraga general statistics of Africa
Taobh Siar Afraga West Africa
Subject: Geography
Afraganach
African
adj
am Pleata Afraganach African plate
cànanan Afraganach African languages
costa Iar-thuath Afraga agus eileanan bhon chladach Northwest African coast and offshore islands
litreachasan Afraganach African literatures
Subject: Geography
Afraganach
African
n(m)
Afraganaich - African poss cAfricans - Afraganaich pl
Subject: Geography
Afro-Àisianach
Afro-Asiatic
adj
cànanan Afro-Àisianach Afro-Asiatic languages
cànanan Afro-Àisianach neo-Sheimitig non-Semitic Afro-Asiatic languages
litreachasan Afro-Àisianach Afro-Asiatic literatures
Subject: Language
ag aiseag
transferring
vb n
Subject: General
ag aomadh
sloping
vb n
ag aomadh gu aon taobh sloping to one side
Subject: Mathematics
ag àrdachadh
elevating
vb n
Subject: Mathematics
ag àrdachadh
increasing
vb n
Subject: Mathematics
ag ath-rèiteachadh
rearranging
vb n
Subject: Mathematics
ag ath-sgrìobhadh
copying
vb n
Subject: Mathematics
ag ath-sgrùdadh
checking-up
vb n
Subject: Mathematics
ag ath-sgrùdadh
revising
vb n
Subject: Mathematics
ag atharrachadh
adjusting
vb n
ag atharrachadh na h-uaireach adjusting the time
Subject: Science
ag eadar-chàireachadh
translating
vb n
Subject: Mathematics
ag eadar-mheudachadh
dilating
vb n
Subject: Mathematics
ag eadar-sgaoileadh
dissolving
vb n
Subject: Science
ag eagrachadh
arraying
vb n
Subject: Mathematics
ag iasgach
fishing
vb n
Subject: General
ag indeacsadh
indexing
vb n
Subject: Mathematics
ag iomadachadh
multiplying
vb n
Subject: Mathematics
ag iomlaid
exchanging
vb n
Subject: Mathematics
ag ionadachadh
substituting
vb n
Subject: Mathematics
ag iontagrachadh
integrating
vb n
Subject: Mathematics
ag ìsleachadh
decrease
vb n
Subject: Mathematics
ag ìsleachadh
reducing
vb n
Subject: Mathematics
ag obrachadh
operating
vb n
Subject: Mathematics
ag obrachadh a-mach
calculating
vb n
Subject: Mathematics
ag ogsaideachadh
oxygenating
vb n
Subject: Science
ag ogsaideanachadh
oxidising
vb n
Subject: Science
agallamh
interview
n(m)
agallaimh - interview poss cinterviews - agallamhan pl
clàradh de dh'agallamh recording of an interview
Subject: GeographyGeneral
aghaidh
front
n(f)
aghaidh(e) - front poss cfronts - aghaidhean pl
aghaidh bhlàth warm front
aghaidh fhuar cold front
Subject: Geography
aibidil
alphabet
n(f)
aibidil - alphabet poss calphabets - aibidilean pl
a rèir na h-aibidil alphabetical
òrdugh na h-aibidil alphabetical order
Subject: General
aibidileach
alphabetical
adj
Subject: General
àichear
disclaimer
n(m)
àicheir - disclaimer poss cdisclaimers - àichearan pl
Subject: Computing
àicheil
negative
adj
àireamh àicheil negative number
Subject: Mathematics
àicheil
negative
n(m)
àicheil - negative poss cnegatives - àicheilean pl
an t-àicheil aig the negative of
Subject: Mathematics
aicinn
accent
n(m)
aicinn - accent poss caccents - aicinnean pl
Subject: Music
aidheon
ion
n(m)
aidheon - ion poss cions - aidheonan pl
earball aidheon ion tail
Subject: Science
aidheonach
ionic
adj
Subject: Science
aidheonaich
ionise
vb
Subject: Science
aidhodain
iodine
n(m)
aidhodain - iodine poss c
Subject: Science
aidhonospeur
ionosphere
n(m)
aidhonospeura - ionosphere poss c
Subject: Science
Aidmheinteach
Adventist
n(m)
Aidmheintich - Adventist poss cAdventist - Aidmheintich pl
Baistich, Deisciobail Chrìosd agus Aidmheintich Baptist, Disciples of Christ and Adventist
Subject: Religious and Moral Education
Aidmheinteil
Adventist
adj
Subject: Religious and Moral Education
AIDS
AIDS (acquired immune deficiency syndrome)
n(f)
AIDS - AIDS (acquired immune deficiency syndrome) poss c
Subject: Science
aig tàmh
standby
adv
Subject: Computing
ailbhean
elephant
n(m)
ailbhein - elephant poss celephants - ailbheanan pl
Subject: Science
ailbheòlar
alveolar
adj
Subject: Science
ailbheòlas
alveolus
n(m)
ailbheòlas - alveolus poss calveoli - ailbheòlasan pl
Subject: Science
àile
atmosphere
n(m)
àile - atmosphere poss catmospheres - àilean pl
àile na Talmhainn the Earth's atmosphere
Subject: Science
aileal
allele
n(f)
aileil - allele poss calleles - ailealan pl
Subject: Science
ailealomorf
allelomorph
n(m)
ailealomorf - allelomorph poss callelomorphs - ailealomorfan pl
Subject: Science
aileirdsidh
allergy
n(f)
aileirdsidh(e) - allergy poss callergies - aileirdsidhean pl
Subject: Science
aileirdsig
allergic
adj
Subject: Science
ailigeutair
alligator
n(m)
ailigeutair - alligator poss calligators - ailigeutairean pl
Subject: Science
ailseabra
algebra
n(m)
ailseabra - algebra poss c
Subject: Mathematics
ailseabrach
algebraic
adj
Subject: Mathematics
ailtire
architect
n(m)
ailtire - architect poss carchitects - ailtirean pl
Subject: Technical
ailtireach
architectonic
adj
Subject: Technical
ailtireachail
architectural
adj
structar ailtireachail architectural structure
Subject: Technical
ailtireachd
architecture
n(f)
ailtireachd - architecture poss c
ailtireachd bho 1400 architecture from 1400
ailtireachd deilbh-tìre landscape architecture
ailtireachd deilbh-tìre shlighean-trafaig landscape architecture of trafficways
ailtireachd gu ca. 300 architecture to ca. 300
ailtireachd nuadh-chlasaigeach neoclassical architecture
structaran ann an ailtireachd deilbh-tìre structures in landscape architecture
Subject: General
àin
climax
n(f)
àine - climax poss cclimaxes - àinean pl
àin bhrosnachail rousing climax
soirbheachadh àine success of climax
Subject: Music
ain-dligheach
unjust
adj
cogadh ain-dligheach unjust war
Subject: General
aingidheachd
evil
n(f)
aingidheachd - evil poss c
Subject: General
ainm
name
n(m)
ainm(e) - name poss cnames - ainmean plnames - ainmeannan pl
ainm neach-cleachdaidh user name
ainm taisbeanaichte display name
ainm-faidhle filename
ainm-sgrìobhte signature
ainmean àireamhan number names
ainmean àite place names
Ainmean Àite na h-Alba Gaelic Place Names of Scotland
ciad ainm first name
cinneadh surname
cuir d' ainm ri sign your name
dè a' chiad ainm a thoirt? what is your first name?
droch ainm bad name
gun ainm nameless
Seirbheis Stòr Ainmean Eadar-lìn (iSNS) Internet Storage Name Service (iSNS)
sloinneadh surname
Subject: General
ainm neach-cleachdaidh
user name
n(m)
ainm neach-cleachdaidh - user name poss cuser names - ainmean neach-cleachdaidh pluser names - ainmeanan neach-cleachdaidh pl
Subject: Computing
ainm-faidhle
file name
n(m)
ainm-faidhle - filename poss cfilenames - ainmean-faidhle pl
Subject: Computing
ainm-loga
login
n(m)
ainm-loga - login poss clogins - ainmean-loga pl
Subject: Computing
ainm-pinn
pseudonymous
n(m)
ainm-pinn - pseudonymous poss c
sgrìobhadh gun urra agus fo ainm-pinn of anonymous and pseudonymous works
Subject: General
ainm-sgrìobhte
signature
n(m)
ainm-sgrìobhte - signature poss csignatures - ainmean-sgrìobhte pl
seatadh ainm-sgrìobhte signature setup
Subject: Computing
ainmear
noun
n(m)
ainmeir - noun poss cnouns - ainmearan pl
ainmear noun
ainmear (fireannta) noun
ainmear/buadhair noun/adjective
gnìomh-ainmear verbal noun
Subject: Language
ainmh-eòlas
zoology
n(m)
ainmh-eòlais - zoology poss c
Subject: Science
ainmhidh
animal
n(m)
ainmhidh - animal poss canimals - ainmhidhean pl
àrainn ainmhidhean animal habitat
Subject: ScienceGeography
ainmhidheach
animal
adj
planctan ainmhidheach animal plankton
Subject: ScienceGeography
ainmneach
nominative
adj
tuiseal ainmneach nominative case
Subject: Language
ainneart
violence
n(m)
ainneirt - violence poss c
Subject: General
ainneartach
violent
adj
neach ainneartach violent person
Subject: General
air a chairteal(ach)adh
quartered
adj
Subject: Mathematics
air a d(h)ìon
immune
tha e air a dhìon bhuaithe he is immune from it
Subject: Science
air adhart
forward
adv
a' cunntadh air adhart counting on
Subject: Mathematics
air ais
back
adv
air ais chun a' mhullaich back to top
air ais chun an toisich back to start
Subject: Computing
air ais
back(wards)
adv
cunnt air ais (bho) count back (from)
Subject: Mathematics
Air Ais (Ann) An Tiota
Be Right Back
adv phr
Subject: Computing
air bhog
afloat
adv
bha am bàta air bhog sa mhuir the ship was afloat in the sea
Subject: Science
air chruth siolandair
cylindrical
adj
Subject: Mathematics
air fhad
longitudinally
adv
Subject: Geography
air fhad
longitudinal
adv
tomhas air fhad longitudinal measurement
Subject: Geography
air-loidhne
online
adj
"Ionnsaich Èisteachd Air-loidhne" "Learn Listening Online"
coimhearsnachd ionnsachaidh air-loidhne online learning community
coimhearsnachdan air-loidhne online communities
geamannan air-loidhne online games
leasanan air-loidhne online tutorials
obraich air-loidhne work online
sgoiltean na h-Alba air-loidhne Scottish schools online
taic air-loidhne online support
Subject: Computing
àird
direction
n(f)
àirde - direction poss cdirections - àirdean pl
àird na gaoithe wind direction
dè an àird às a bheil a' ghaoth what direction is the wind coming from
Subject: MathematicsGeography
Àird Rosain
Ardrossan
aiseag Àird Rosain Ardrossan ferry
Subject: Geography
àirde
height
n(f)
àirde - height poss cheights - àirdean pl
àirde ann am meatairean height in metres
àirde bheartagail vertical height
puing-àirde spot height
Subject: Mathematics
àirde
radiant
n(m)
àirde - radiant poss cradiants - àirdean pl
àirde Perseid Perseid radiant
Subject: Science
àirde
altitude
n(f)
àirde - altitude poss caltitudes - àirdean pl
Subject: Mathematics
àirde Perseid
Perseid radiant
n(m/f)
Subject: Science
airdse
arch
n(f)
airdse - arch poss carches - airdsichean pl
Subject: Mathematics
airdse
arch
n(f)
airdse - arch poss carches - airdsichean pl
Subject: Geography
àireamh
number
n(f)
àireimh - number poss cnumbers - àireamhan pl
ainmean àireamhan number names
àireamh àicheil negative number
àireamh àrdail cardinal number
àireamh cheàrnagach (1, 4, 9) square number
àireamh cheàrnagaichte (\( 3^2, 7^2 \)) squared number
àireamh choileanta perfect number
àireamh choimpleacs complex number
àireamh chòrr odd number
àireamh chothromach even number
àireamh dhearbhte positive number
àireamh mhionaideach exact number
àireamh nàdarra natural number
àireamh neo-raiseanail irrational number
àireamh òrdail ordinal number
àireamh phalandromaig palindromic number
àireamh raiseanail rational number
àireamh shlàn whole number
àireamh thuaireamach random number
àireamh-meadhain median number
àireamhan còrra odd numbers
àireamhan leantainneach consecutive numbers
àireamhan measgaichte mixed numbers
àireamhan roinnte divided numbers
àireamhan Ròmanach Roman numerals
àireamhan triantanach triangular numbers
àireamhan-dìridh ascending numbers
àireamhan-teàrnaidh descending numbers
clàr àireamhan tuaireamach random number table
clàr-àireamhan number chart
còd-àireamhan number code
cuir-ris grunnan àireamhan add several numbers
fìor-àireamh real number
inneal-àireamhan number machine
inneal-àireamhan-ceangailte combined number machine
loidhne-àireamhan number line
òrdugh-àireamhan number sequence
prìomh àireamh prime number
riochd àbhaisteach number form/standard notation
seantans-àireamhan number sentence
sèine-àireamhan number chain
stòiridh-àireamhan number story
Subject: Mathematics
àireamh-sluaigh
population
n(f)
àireimh-sluaigh - population poss cpopulations - àireamhan-sluaigh pl
àireamh-sluaigh na Frainge population of France
àireamh-sluaigh ris a bheil dùil expected population
grad-mheudachadh àireamh-sluaigh population explosion
Subject: Geography
àireamhach
numerical
adj
anailis àireamhach numerical analysis
buadhair àireamhach numerical adjective
Subject: Mathematics
àireamhachd
numeracy
n(f)
àireamhachd - numeracy poss c
àireamhachd tar-ionnsachaidh numeracy across learning
litearrachd agus àireamhachd literacy and numeracy
Subject: General
àireamhaiche
numerator
n(m)
àireamhaiche - numerator poss cnumerators - àireamhaichean pl
Subject: Mathematics
àireamhair
calculator
n(m)
àireamhair - calculator poss ccalculators - àireamhairean pl
cleachd àireamhair use a calculator
cleachd an àireamhair use the calculator
Subject: Mathematics
airgead
silver
n(m)
airgid - silver poss c
airgead bròmaid silver bromide
airgead clòraid silver chloride
Subject: Science
airgead
money
n(m)
airgid - money poss cmonies - airgeadan pl
àireamh, airgead agus tomhas number, money and measure
airgead cèin foreign money
airgead, uair agus tomhas money, time and measure
dè an t-suim airgead a tha agad? how much (what amount/sum of) money do you have?
faigh airgead air iasad bhon bhanca borrow money from the bank
siostam airgid monetary system
Subject: Mathematics
airgead
currency
n(m)
airgid - currency poss ccurrencies - airgeadan pl
airgead cèin foreign currency
siostam airgid monetary system
Subject: Mathematics
airgead cèin
foreign currency
Subject: Mathematics
airgead-beò
quicksilver
n(m)
airgid-bheò - quicksilver poss c
Subject: Science
àiria
aria
n(f)
àiria - aria poss carias - àiriathan pl
a' seinn àiria fhada singing a long aria
àiria coloratura coloratura aria
Subject: Music
àirleas
deposit
n(m)
àirleis - deposit poss cdeposits - àirleasan pl
Subject: Mathematics
àirne
kidney
n(f)
àirne - kidney poss ckidneys - àirnean pl
pònair-àirneach kidney beans
Subject: Science
àirneis
furnishing
n(f)
àirneis - furnishing poss cfurnishings - àirneis pl
àirneis agus bùthan-obrach na dachaigh furnishings and home workshops
àirneis eaglais church furnishings
àirneis taighe household furnishings
Subject: General
àirneis
furniture
n(f)
àirneis - furniture poss c
àirneis agus sgeadachadh furniture and accessories
àirneis mhahoganaidh mahogany furniture
àirneis thìoca teak furniture
Subject: General
ais-phàigheadh
repayment
n(m)
ais-phàighidh - repayment poss crepayments - ais-phàighidhean pl
plana àis-phàigheadh repayment plan
ùine àis-phàighidh repayment period
Subject: Mathematics
ais-shluaisreadh
backwash
n(m)
ais-shluaisridh - backwash poss c
Subject: Geography
ais-theoram
converse theorem
n(f)
ais-theoram - converse theorem poss cconverse theorems - ais-theoraman pl
ais-theoram Phythagoras converse theorem of Pythagoras
Subject: Mathematics
ais-theoram
reverse theorem
n(f)
ais-theoram - reverse theorem poss creverse theorems - ais-theoraman pl
Subject: Mathematics
aiseag
ferry
n(f)
aiseig - ferry poss caisig - ferry poss cferries - aiseagan pl
aiseag chàraichean car ferry
aiseag na Hearadh Harris ferry
bàt'-aiseig ferry boat
còmhdhail aiseig ferry transportation
ionad-aiseig ferry terminal
ionad-aiseig Mhalaig Mallaig ferry terminal
port aiseag chàraichean car ferry port
slighe aiseag chàraichean car ferry route
Subject: Geography
aiseag
transfer
n(m)
aiseig - transfer poss caisig - transfer poss ctransfers - aiseagan pl
aiseag lùtha energy transfer
aiseag teas heat transfer
Subject: General
Àisianach
Asiatic
adj
Afro-Àisianach Afro-Asiatic
An Ruis Àisianach Asiatic Russia
Subject: Geography
aisig
ferry
vb
aisig air ais ferry back
Subject: Geography
aisig
transfer
vb
aisig teas transfer heat
Subject: General
aisigeach
transitive
adj
gnìomhar aisigeach transitive verb
Subject: Language
aisling
dream
n(f)
aisling(e) - dream poss cdreams - aislingean pl
aislingean agus dìomhaireachdan dreams and mysteries
aislingean fliuch wet dreams
Subject: Personal and Social Education
aiste
essay
n(f)
aiste - essay poss cessays - aistean pl
aistean Gearmailtis German essays
Subject: Language
aiste
composition
n(f)
aiste - composition poss ccompositions - aistean pl
aiste dhealbhach descriptive essay
Subject: Language
aistear
essayist
n(m)
aisteir - essayist poss cessayists - aistearan pl
Subject: Language
àite
place
n(m)
àite - place poss cplaces - àiteachan pl
ainmean àite place names
Ainmean Àite na h-Alba Gaelic Place Names of Scotland
daoine, àite agus àrainneachd people, place and environment
lathaichean, uairean agus àiteachan adhraidh days, times and places of observance
Subject: General
àite
location
n(m)
àite - location poss clocations - àitean pl
Subject: Computing
àite falamh
vacancy
n(m)
àite fhalaimh - vacancy poss cvacancies - àitean falamh pl
rumannan falamh vacanies (eg in a hotel)
Subject: General
àiteach
cultivation
n(m)
àitich - cultivation poss c
àiteachas gluasadach shifting cultivation
Subject: Geography
àiteachas
agriculture
n(m)
àiteachais - agriculture poss c
àiteachas agus teicneòlasan co-cheangailte agriculture and related technologies
Poileasaidh Coitcheann an Àiteachais (CAP) Common Agricultural Policy (CAP)
Subject: Geography
àiteachas
farming
n(m)
àiteachais - farming poss c
dlùth-àiteachas intense farming
dlùth-àiteachas intensive farming
dlùth-àiteachas intense peasant farming
dlùth-àiteachas bith-beò intensive subsistence farming
Subject: GeographyGeneral
àiteachas gluasadach
shifting cultivation
n phr
Subject: Geography
àiteachas-coille
agro-forestry
n(m)
àiteachais-coille - agro-forestry poss c
Subject: Geography
aitheamh
fathom
n(m)
aitheimh - fathom poss cfathoms - aitheamhan pl
Subject: Mathematics
aithisg
statement
n(f)
aithisg - statement poss cstatements - aithisgean pl
aithisg-banca bank statement
fiosrachadh mu atharrachadh statement of variation
Subject: Mathematics
aithne-eòlas
epistemology
n(m)
aithne-eòlais - epistemology poss c
aithne-eòlas, adhbharachadh agus daonnachd epistemology, causation and humankind
Subject: General
àithneach
imperative
adj
modh àithneach imperative mood
Subject: Language
aithnich
identify
vb
cairt-aithneachaidh identity card
Subject: General
aithreachas
regret
n(m)
aithreachais - regret poss c
Subject: General
àitich
arable
adj
talamh àitich arable land
tuathanachas àitich arable farming
tuathanachas àitich coimeirsealta commercial arable farming
Subject: Geography
aitrisean
attrition
n(m)
aitrisean - attrition poss c
Subject: Geography
Alasga
Alaska
pìob-ola Alasga Trans-Alaskan oil pipeline
Subject: Geography
Alba
Scotland
n(f)
na h-Alba - Scotland poss c
Alba agus cur-às do mhalairt nan tràillean Scotland and the abolition of the slave trade
Alba gu bràth Scotland forever
cultar, eachdraidh agus dualchas na h-Alba Scotland's culture, history and heritage
Foghlam Alba Education Scotland
Ionnsachadh agus Teagasg Alba Learning and Teaching Scotland
sgrùdadh leantainneach - me Fàs suas an Alba (GUS) longitudinal study - e.g. Growing Up in Scotland (GUS)
Subject: Geography
Albàinia
Albania
n(f)
Albàinia - Albania poss c
muinntir Albàinia people of Albania
Poblachd Albàinia Republic of Albania
Subject: Geography
Albàinianach
Albanian
adj
Subject: Geography
Albàinianach
Albanian
n(m)
Albàinianaich - Albanian poss cAlbanians - Albàinianaich pl
Subject: Geography
Albàinianais
Albanian
n(f)
Albàinianais - Albanian poss c
a' bruidhinn Albàinianais speaking Albanian
Subject: Geography
Albais
Scots
n(f)
Subject: Language
albino
albino
n(m)
albino - albino poss calbinos - albinothan pl
Subject: Science
albino
albino
adj
Subject: Science
albinothachd
albinism
n(f)
albinothachd - albinism poss c
Subject: Science
alcaileach
alkaline
adj
eileamaid talmhaidh alcaileach alkaline earth element
meatailtean talmhaidh alcaileach alkaline earth metals
Subject: Science
alcaileachd
alkalinity
n(f)
alcaileachd - alkalinity poss calkalinities - alcaileachdan pl
Subject: Science
alcalaidh
alkali
n(f)
alcalaidh - alkali poss calkalis - alcalaidhean pl
meatailtean alcalaidh alkali metals
Subject: Science
alcol
alcohol
n(m)
alcol - alcohol poss calcohol - alcolan pl
dearbh alcol absolute alcohol
Subject: Science
aleatoric
aleatoric
adj
Subject: Music
alga
alga
n(m)
alga - alga poss calgae - algae pl
micro-fhàs-bheairtean, fungasan agus algae microorganisms, fungi and algae
Subject: Science
algach
algal
adj
Subject: Science
Algeria
Algeria
n(f)
Algeria - Algeria poss c
crìochan Algeria borders of Algeria
Subject: Geography
Algerianach
Algerian
adj
Subject: Geography
Algerianach
Algerian
n(m)
Algerianaich - Algerian poss cAlgerians - Algerianaich pl
Subject: Geography
algoritim
algorithm
n(m)
algoritim - algorithm poss calgorithms - algoritimean pl
algoritim Euclid Euclidean algorithm
algoritim roinnidh division algorithm
Subject: Mathematics
alibi
alibi
n(m/f)
alibi - alibi poss calibis - alibis pl
Subject: General
allegro
allegro
n(m/f)
allegro - allegro poss callegros - allegrothan pl
allegro aig toiseach siomfonaidh allegro at beginning of symphony
allegro assai allegro assai
Subject: Music
allemande
allemande
n(f)
allemande - allemande poss callemandes - allemandeathan pl
Subject: Music
Allmhagh
Alloa
Port Allmhaigh Port of Alloa
Subject: Geography
allt
stream
n(m)
uillt - stream poss cstreams - uillt pl
allt lùbach meandering stream
allt neo-chuimseach misfit stream
Subject: Geography
almanac
almanac
n(m/f)
almanac - almanac poss calmanacs - almanacan pl
Subject: Mathematics
almand
almand
n(m/f)
almand - almand poss calmands - almandathan pl
Subject: Music
Alnwick
Alnwick
Caisteal Alnwick Alnwick Castle
Subject: Geography
aloidh
alloy
n(f)
aloidh(e) - alloy poss calloys - aloidhean pl
aloidh niceil nickel alloy
aloidh titanium titanium alloy
aloidhean iarainn iron alloys
Subject: Science
alt
article
n(m)
uilt - article poss carticles - altan pl
Subject: Language
ALT
ALT
n(m)
ALT - ALT poss c
iuchair ALT ALT key
taga ALT ALT tag
Subject: Computing
alt
joint
n(m)
uilt - joint poss cjoints - altan pljoints - uilt pl
Subject: Geography
Altaig
Altaic
adj
cànanan Altaig Altaic languages
Subject: Language
Altaig
Altaic
n(f)
Altaig - Altaic poss c
Subject: Language
alto
alto
n(f)
alto - alto poss caltos - altothan pl
seinneadair alto alto singer
Subject: Music
alùbhiach
alluvial
adj
Subject: Geography
alùbhium
alluvium
n(m)
alùbhium - alluvium poss c
Subject: Geography
aluiminium
aluminium
n(m)
aluiminium - aluminium poss c
Subject: Science
Am Baile Meadhanach
Ballymena
muinntir a' Bhaile Mheadhanaich people of Ballymena
Subject: Geography
Am Blàr Dubh
Muir of Ord
muinntir a' Bhlàir Dhuibh people of Muir of Ord
Subject: Geography
Am Blàran Odhar
Bettyhill
taigh-tasgaidh a' Bhlàrain Odhair Bettyhill museum
Subject: Geography
Am Brag Mòr
The Big Bang
n(m)
a' Bhraig Mhòir - The Big Bang poss c
deasbad a' Bhraig Mhòir The Big Bang debate
teòiridh a' Bhraig Mhòir The Big Bang theory
Subject: Science
àm eile
not now
n(m)
Subject: Computing
Am Monadh a Deas
Southern Uplands
n(m)
beanntan a' Mhonaidh a Deas mountains of (the) Southern Uplands
Subject: Geography
Am Monadh Cambrian
Cambrian Mountains
n(m)
A' Mhonaidh Chambrian - Cambrian Mountains poss c
Comunn a' Mhonaidh Chambrian Cambrian Mountains Society
Subject: Geography
Am Monadh Dubh
Black Mountains
n(m)
A' Mhonaidh Dhuibh - Black Mountains poss c
gleann anns a' Mhonadh Dubh a valley in the Black Mountains
Subject: Geography
Am Monadh Liath
Monadhliath Mountains
n(m)
creagan a' Mhonaidh Liath rocks of Monadhliath Mountains
mullaich a' Mhonaidh Liath Monadhliath Mountain summits
Subject: Geography
Am Monadh Ruadh
Cairngorms
n(m)
Pàirc Nàiseanta a' Mhonaidh Ruaidh Cairngorms National Park
Subject: Geography
Am Parbh
Cape Wrath
n(m)
taigh-solais a' Phairbh Cape Wrath lighthouse
Subject: Geography
Am Peak
The Peak
n(m)
a' Pheak - The Peak poss c
Sgìre a' Pheak The Peak District
Subject: Geography
Am Pòla a Deas
South Pole
n(m)
a' Phòla a Deas - South Pole poss c
Subject: Science
Am Pòla a Tuath
North Pole
n(m)
a' Phòla a Tuath - North Pole poss c
Subject: Science
am-meidheadair
ammeter
n(m)
am-meidheadair - ammeter poss cammeters - am-meidheadairean pl
Subject: Science
amalaichte
integrated
adj
ceannard theicneòlasan amalaichte head of integrated technologies
sgrùdadh amalaichte integrated inspection
teicneòlasan amalaichte integrated technologies
Subject: General
amalas
amylase
n(m)
amalas - amylase poss camylase - amalasan pl
Subject: Science
amar
bath
n(m)
amair - bath poss cbaths - amaran pl
Subject: Technical
Ameireaga
America
n(f)
Ameireaga - America poss c
Ameireaga a Deas South America
Ameireaga a Deas South American
Ameireaga a Tuath North America
Ameireaga a Tuath North American
buidhnean ann an Ameireaga a Tuath organisations in North America
cruinn-eòlas agus siubhal ann an Ameireaga a Deas geography of and travel in South America
cruinn-eòlas agus siubhal ann an Ameireaga a Tuath geography of and travel in North America
eachdraidh Ameireaga a Deas history of South America
eachdraidh Ameireaga a Tuath history of North America
eachdraidh Crìosdaidheachd ann an Ameireaga a Deas history of Christianity in South America
eachdraidh Crìosdaidheachd ann an Ameireaga a Tuath history of Christianity in North America
Meadhan Ameireaga Middle America
Na Stàitean Aonaichte United States of America
pàipearan-naidheachd ann an Ameireaga a Tuath newspapers in North America
saidhseansan talmhainn Ameireaga a Deas earth sciences of South America
saidhseansan talmhainn Ameireaga a Tuath earth sciences of North America
staitistigs choitcheann Ameireaga a Deas general statistics of South America
staitistigs choitcheann Ameireaga a Tuath general statistics of North America
Subject: Geography
Ameireaganach
American
adj
aistean Ameireaganach American essays
cruinneachaidhean anns a' Bheurla Amearaganaich collections in American English
litreachasan dùthchasach Ameireaga a Tuath North American native literature
Subject: General
Ameireaganach
American
n(m)
Ameireaganaich - American poss cAmericans - Ameireaganaich pl
ban-Ameireaganach American woman
Subject: Geography
ameireagium
americium
n(m)
ameireagium - americium poss c
Subject: Science
amino
amino
adj
searbhag amino amino acid
Subject: Science
amnion
amnion
n(m)
amnion - amnion poss camnions - amnionan pl
Subject: Science
amniotaig
amniotic
adj
lionn amniotaig amniotic fluid
poca amniotaig amniotic sac
Subject: Science
amoeba
amoeba
n(f)
amoeba - amoeba poss camoeba - amoebathan pl
Subject: Science
amoebach
amoeboid
adj
Subject: Science
amòinia
ammonia
n(m)
amòinia - ammonia poss c
Subject: Science
An Abhainn Dubh
Blackwater
Subject: Geography
An Abhainn Mhór
Blackwater
Subject: Geography
An Abhainn Mhór
Blackwater
Subject: Geography
An Abhainn Mhór
Blackwater
Subject: Geography
An Abhainn Mhór
River Blackwater
Subject: Geography
an aghaidh daoine gèidh
homophobic
n phr
Subject: Personal and Social Education
An Aghaidh Mhòr
Aviemore
sgitheadh san Aghaidh Mhòir skiing in Aviemore
stèisean na h-Aghaidh Mòire Aviemore station
Subject: Geography
An Àird
Aird
sgoil na h-Àirde Aird school
Subject: Geography
An Aird
Ards Peninsula
Subject: Geography
an àird a deas
south
n(f)
na h-àird a deas - south poss c
ghabh iad cùrsa chun na h-àird a deas they took a southerly route
Subject: Geography
an àird a tuath
north
n(f)
àird a tuath - north poss c
bhon àird a tuath coming from a northerly direction
daoine a thàinig bhon an àird a tuath people who came from the north
Subject: Geography
an àird an ear
east
n phr
an eaglais thràth agus eaglaisean na h-àird an ear early church and eastern churches
buidhnean ann an Taobh Sear na Roinn Eòrpa; anns an Ruis organizations in Eastern Europe; in Russia
feallsanachd àrsaidh, nam meadhan-aoisean agus na h-àird an ear ancient, medieval and eastern philosophy
feallsanachd na h-àird an ear eastern philosophy
fir ghlice bhon àird an ear wise men from the east
pàipearan-naidheachd ann an Taobh Sear na Roinn Eòrpa; anns an Ruis newspapers in Eastern Europe; in Russia
Taobh Sear na Roinn Eòrpa; An Ruis Eastern Europe; Russia
Subject: Geography
an àird an iar
west
n phr
feallsanachd meadhan-aoiseil na h-àird an iar medieval western philosophy
feallsanachd nuadh na h-àird an iar modern western philosophy
Subject: Geography
An Amazon
The Amazon
n(f)
Abhainn Amason Amazon River
An Amason The Amazon
coille-uisge na h-Amason Amazon rainforest
Rathad Mòr na h-Amason Trans-Amazonian Highway
Subject: Geography
An Antartaig
Antarctica
n(f)
na h-Antartaig - Antarctica poss c
meud na h-Antartaig size of Antarctica
Subject: Geography
An Antartaig
Antarctic
n(f)
na h-Antartaig - Antarctic poss c
An Antartaig the Antarctic
An Cuan Antartaigeach Antarctic Ocean
Cearcall na h-Antartaig Antarctic Circle
Cuan na h-Antartaig Antarctic Ocean
mòr-thìr na h-Antartaig Antarctic continent
Subject: Geography
an aonamh tè deug
eleventh
adj
Subject: Mathematics
An Artaig
Arctic
n(f)
na h-Artaig - Arctic poss c
Artaig Cuantach Arctic Maritime
Cearcall na h-Artaig Arctic Circle
eileanan na h-Artaig Arctic islands
roinn na h-Artaig Arctic region
Subject: Geography
An Baile Meánach
Ballymena
Subject: Geography
An Baile Nua
Newtonstewart
Subject: Geography
An Bhanna
Bann
Subject: Geography
An Bhanna
River Bann
Subject: Geography
An Bhearú
Barrow
Subject: Geography
An Bhearú
River Barrow
Subject: Geography
An Bhinn Mhór
Fair Head (Moyle)
Subject: Geography
An Bhlarna
Blarney
Subject: Geography
An Bhograch
Boggeragh Mountains
Subject: Geography
An Bhóinn
Boyne
Subject: Geography
An Bhóinn
River Boyne
Subject: Geography
An Bhrosnach
Brosna
Subject: Geography
An Bhrosnach
River Brosna
Subject: Geography
An Bhuais
Bush
Subject: Geography
An Bhuais
River Bush
Subject: Geography
An Cabhán
Cavan
Subject: Geography
An Caisleán Nua
Newcastle
Subject: Geography
An Caisleán Nua
Newcastle West
Subject: Geography
An Caisleán Riabhach
Castlerea
Subject: Geography
An Caisteal Nuadh
Newcastle upon Tyne
n(m)
a' Chaisteil Nuaidh - Newcastle upon Tyne poss c
Oilthigh a' Chaisteil Nuaidh Newcastle University
Subject: Geography
An Caol Arcach
Pentland Firth
n(m)
uisgeachan a' Chaoil Arcaich waters of the Pentland Firth
Subject: Geography
An Caribbean
Caribbean
n(m)
a' Charibbean - Caribbean poss c
Eileanan a' Charibbean the Caribbean Islands
Muir a' Charibbean the Caribbean Sea
sgìre a' Charibbean the region of the Caribbean
Subject: Geography
An Càrn Gorm
Cairn Gorm
n(m)
Beinn a' Chùirn Ghuirm Cairn Gorm Mountain
Subject: Geography
An Ceann a Deas
Southend
n(m)
muinntir a' Chinn a Deas people of Southend
Subject: Geography
An Ceathramh Mòr
Kirriemuir
clachan snaighte a' Cheathraimh Mhòir Kirriemuir sculptured stones
Subject: Geography
An Céide
Keady
Subject: Geography
An Chanáil Mhór
Grand Canal
Subject: Geography
An Chanáil Mhór
Grand Canal
Subject: Geography
An Chanáil Ríoga
Royal Canal
Subject: Geography
An Chathair
Caher
Subject: Geography
An Cheacha
Caha Mountains
Subject: Geography
An Cheviot
The Cheviot
n(f)
an Cheviot - The Cheviot poss c
'S e an Cheviot am mullach as àirde air Monadh Cheviot the Cheviot is the highest summit in the Cheviot Hills
Subject: Geography
An Clachan
Clachan
taighean a' Chlachain Clachan houses
Subject: Geography
An Cliseam
Clisham
rathad a' Chliseim the Clisham road
Subject: Geography
An Clochán
Clifden
Subject: Geography
An Cóbh
Cobh
Subject: Geography
An Congo
Congo
n(f)
a' Chongo - Congo poss c
Poblachd Dheamocratach a' Chongo Democratic Republic of Congo
Subject: Geography
an Crann Arain
the Plough
n(m)
a' Chrainn Arain - the Plough poss c
Subject: Science
An Craoslach
Creeslough
Subject: Geography
an creideamh Bahai
Bahai Faith
n phr
Ioslam, Babachd agus an creideamh Bahai Islam, Babism and Bahai Faith
Subject: Religious and Moral Education
An Cuan a Tuath
North Sea
n(m)
a' Chuain a Tuath - North Sea poss c
aiseagan a' Chuain a Tuath North Sea ferries
ola a' Chuain a Tuath North Sea oil
Subject: Geography
An Cuan Atlantaig
Atlantic Ocean
n(m)
a' Chuain Atlantaig - Atlantic Ocean poss c
An Cuan Atlantaig agus eileanan Atlantic ocean and islands
Rids Meadhan na h-Atlantaig Mid-Atlantic Ridge
Subject: Geography
An Cuan Sèimh
Pacific Ocean
n(m)
a' Chuain Shèimh - Pacific Ocean poss c
An Sgìre-uisge Mhòr agus Leathad a' Chuain Shèimh Great Basin and Pacific slope region
Cearcall Teine a’ Chuain Shèimh Pacific Ring of Fire
ceàrnaidhean eile a' Chuain Shèimh other parts of the Pacific
Leathad a' Chuain Shèimh Pacific slope region
ochd-chasach mòr a’ Chuain Shèimh giant Pacific octopus
roinn a' Chuain Shèimh Pacific region
Subject: Geography
An Cuan Sgìth
Little Minch
tonnan a' Chuain Sgìth waves of the Little Minch
Subject: Geography
An Cuan Siar
Atlantic Ocean
n(m)
a' Chuain Shiair - Atlantic Ocean poss c
beucail a' Chuain Shiair the roar of the Atlantic
Subject: Geography
An Cuiltheann
Cullin Hills
n(m)
a' sreap a' Chuiltheinn climbing the Cullin Hills
Subject: Geography
An Daingean
Dingle
Subject: Geography
An Danmhairg
Denmark
n(f)
na Danmhairg - Denmark poss c
muinntir na Danmhairg people of Denmark
Subject: Geography
an dara fear deug
twelfth
adj
Subject: Mathematics
an dara tè deug
twelfth
adj
Subject: Mathematics
An Druim Mòr
Drummore
baile an Druim Mhòir village of Drummore
Subject: Geography
An Dubhabhainn
River Blackwater
Subject: Geography
An Eadailt
Italy
n(f)
na h-Eadailt - Italy poss c
An Eadailt agus na h-eileanan mun cuairt Italian Peninsula and adjacent islands
An Eadailt agus tìrean mun cuairt gu 476 Italy and adjacent territories to 476
beanntan na h-Eadailt mountains of Italy
buidhnean anns an Eadailt agus anns na h-eileanan mun cuairt organisations in Italy and adjacent islands
feallsanachd na h-Eadailt philosophy of Italy
pàipearan-naidheachd anns an Eadailt agus anns na h-eileanan mun cuairt newspapers in Italy and adjacent islands
siar air an Eadailt west of Italy
taobh siar na h-Eadailt western Italy
Subject: Geography
An Eaglais Bhreac
Falkirk
Blàr na h-Eaglaise Brice Battle of Falkirk
Subject: Geography
an ear
easterly
adj
gaoth an ear an easterly wind
Subject: Geography
An Earagail
Errigal Mountain
Subject: Geography
An Eilbheis
Switzerland
n(f)
na h-Eilbheis - Switzerland poss c
beanntan na h-Eilbheis mountains of Switzerland
Subject: Geography
An Èipheit
Egypt
n(f)
na h-Èipheit - Egypt poss c
An Èipheit gu 640 Egypt to 640
eachdraidh na h-Èipheit history of Egypt
Subject: Geography
An Feabhal
Foyle
Subject: Geography
An Feabhal
River Foyle
Subject: Geography
An Fhéil
Feale
Subject: Geography
An Fhéil
River Feale
Subject: Geography
An Fheoir
Nore
Subject: Geography
An Fhinn
Finn
Subject: Geography
An Fhinn
River Finn
Subject: Geography
An Fhraing
France
n(f)
na Frainge - France poss c
àireamh-sluaigh na Frainge population of France
An Fhraing agus Monaco France and Monaco
buidhnean anns an Fhraing agus ann am Monaco organisations in France and Monaco
feallsanachd na Frainge philosophy of France
pàipearan-naidheachd anns an Fhraing agus ann am Monaco newspapers in France and Monaco
Subject: Geography
An Fhùirneis
Furnace
muinntir na Fùirneis people of Furnace
Subject: Geography
An Gearasdan
Fort William
camanachd a' Ghearasdain Fort William shinty
Subject: Geography
An Gleann Garbh
Glengarriff
Subject: Geography
An Gort
Gort (Gallway)
Subject: Geography
an iar
westerly
adj
Subject: Geography
an iar
westerly
adv
gaoth an iar a westerly wind
Subject: Geography
An Laoi
Lee
Subject: Geography
An Laoi
River Lee
Subject: Geography
an làrach nam bonn
impromptu
adv phr
Subject: General
An Leargaidh Ghallta
Largs
Blàr na Leargaidh Ghallta Battle of Largs
Subject: Geography
An Life
Liffey
Subject: Geography
An Life
River Liffey
Subject: Geography
An Lighe Ratharsaireach
Inner Sound
n(f)
uisge na Lighe Ratharsairich water of Inner Sound
Subject: Geography
An Linne Latharnach
Firth of Lorn
n(f)
uisge na Linne Latharnaich water of Firth of Lorn
Subject: Geography
An Linne Ratharsaireach
Sound of Raasay
n(f)
tursan-iasgaich na Linne Ratharsairich Sound of Raasay fishing trips
Subject: Geography
An Linne Rosach
Sound of Jura
n(f)
sgeirean na Linne Rosaich Sound of Jura skerries
Subject: Geography
An Linne Sheileach
Loch Linnhe
n(f)
Fad na Linne Seilich Length of Loch Linnhe
Subject: Geography
An Linne Shlèiteach
Sound of Sleat
n(f)
uisge na Linne Shlèitich water of (the) Sound of Sleat
Subject: Geography
An Lios Mór
Lismore
Subject: Geography
An Loch a Tuath
Broad Bay
sgìre an Loch a Tuath Broad Bay district
Subject: Geography
An Longfort
Longford
Subject: Geography
An Lorgain
Lurgan
Subject: Geography
An Luirg
Lairg
seachdain-gala na Luirg Lairg gala week
Subject: Geography
An Mhaing
Maine
Subject: Geography
An Mhaing
River Maine
Subject: Geography
An Mhean
Main
Subject: Geography
An Mhuaidh
Moy
Subject: Geography
An Mhuaidh
River Moy
Subject: Geography
An Muileann gCearr
Mullingar
Subject: Geography
An Muirthead
Mullet Peninsula
Subject: Geography
An Nás
Naas
Subject: Geography
An Òlaind
Netherlands
n(f)
na h-Òlaind - Netherlands poss c
Rìoghachd na h-Òlaind Kingdom of Netherlands
Subject: Geography
An Ómaigh
Omagh
Subject: Geography
An Ostair
Austria
n(f)
na h-Ostair - Austria poss c
Ìompaireachd na h-Ostair Austrian Empire
Poblachd na h-Ostair Republic of Austria
siubhal dhan Ostair travel to Austria
Subject: Geography
An Pasáiste Thiar
Passage West
Subject: Geography
An Pointe
Warrenpoint
Subject: Geography
An Ráth
Rath Luirc
Subject: Geography
An Rìoghachd Aonaichte
United Kingdom
n(f)
na Rìoghachd Aonaichte - United Kingdom poss c
Pàrlamaid na Rìoghachd Aonaichte United Kingdom Parliament
Subject: Geography
An Roinn Eòrpa
Europe
n(f)
na Roinn Eòrpa - Europe poss c
An Roinn Eòrpa tuath agus an iar air an Eadailt gu ca. 499 Europe north and west of Italy to ca. 499
buidhnean ann an Taobh Sear na Roinn Eòrpa organisations in Eastern Europe
ceàrnaidhean eile na Roinn Eòrpa other parts of Europe
cruinn-eòlas agus siubhal anns an Roinn Eòrpa geography of and travel in Europe
eachdraidh Crìosdaidheachd san Roinn Eòrpa history of Christianity in Europe
eachdraidh na Roinn-Eòrpa history of Europe
Meadhan na Roinn Eòrpa Central Europe
pàipearan-naidheachd ann am meadhan na Roinn Eòrpa newspapers in Central Europe
saidhseansan talmhainn na Roinn Eòrpa earth sciences of Europe
staitistigs choitcheann na Roinn Eòrpa general statistics of Europe
Taobh Sear na Roinn Eòrpa Eastern Europe
Subject: Geography
An Ros Muileach
Ross of Mull
n(m)
cladach an Rois Mhuilich shore of (the) Ross of Mull
Subject: Geography
An Ruadh-Ghleann
Rutherglen
stèisean-rèile An Ruadh-Ghlinn Rutherglen railway station
Subject: Geography
An Ruis
Russia
n(f)
na Ruis - Russia poss c
An Ruis Àisianach Asiatic Russia
buidhnean ann an Taobh Sear na Roinn Eòrpa; anns an Ruis organizations in Eastern Europe; in Russia
muinntir na Ruis people of Russia
pàipearan-naidheachd ann an Taobh Sear na Roinn Eòrpa; anns an Ruis newspapers in Eastern Europe; in Russia
Taobh Sear na Roinn Eòrpa; An Ruis Eastern Europe; Russia
Subject: Geography
An Ruis
Russian Federation
n(f)
na Ruis - Russian Federation poss c
ceanna-bhaile na Ruis capital city of the Russian Federation
comann-sòisealta na Ruis Russian society
Subject: Geography
An Sciobairín
Skibbereen
Subject: Geography
An Scoil
Skull
Subject: Geography
An Seanncheann
Old Head of Kinale
Subject: Geography
An Sgarp
Scarp
falamhachadh na Sgarp evacuation of Scarp
Subject: Geography
An Sgùrr Mòr
Sgurr Mor
n(m)
àirde an Sgùrr Mhòir height of Sgurr Mor
Subject: Geography
An Solent
The Solent
n(m)
an t-Solent - The Solent poss c
'S e caolas eadar Eilean Wight agus tìr-mòr Shasainn a th' anns an t-Solent The Solent is a strait between the Isle of Wight and the mainland of England
Blàr an t-Solent Battle of the Solent
Subject: Geography
An Spàinn
Spain
n(f)
na Spàinne - Spain poss c
Rìgh na Spàinne King of Spain
Subject: Geography
An Srath Bán
Strabane
Subject: Geography
An Stòr
The Storr
n(m)
caisead an Stòir steepness of The Storr
Subject: Geography
An t-Aonadh Eòrpach (EU)
European Union (EU)
n phr
Subject: Geography
an t-aonamh fear deug
eleventh
adj
Subject: Mathematics
An t-Àrd-Ruigh
Airdrie
sgoiltean an Àrd-Ruighe schools of Airdrie
Subject: Geography
An t-Àth Leathann
Broadford
sràidean an Àth Leathainn streets of Broadford
Subject: Geography
An t-Eilean Naomh
Holy Island
n(m)
an Eilein Naoimh - Holy Island poss c
An t-Eilean Naomh, A' Chuimrigh a Tuath Holy Island, North Wales
Subject: Geography
An t-Eilean Sgitheanach
Skye
n(m)
muinntir an Eilein Sgitheanaich people of Skye
Subject: Geography
An t-Òban
Oban
Mòd an Òbain Oban Mod
port-adhair an Òbain Oban airport
Subject: Geography
An t-Seann Chathair
Sanquhar
seann oifis-puist na Seann Chathrach Sanquhar old post office
Subject: Geography
An t-Sròn Reamhar
Stranraer
Caisteal na Sròine Reamhair Stranraer Castle
Subject: Geography
An t-Suain
Sweden
n(f)
na Suain - Sweden poss c
Rìgh na Suain King of Sweden
Subject: Geography
An Tairbeart
Tarbert
aiseag an Tairbeirt Tarbert ferry
Subject: Geography
An Tairbeart
Tarbet
baile an Tairbeirt village of Tarbet
Subject: Geography
An tAonach
Nenagh
Subject: Geography
An Teampall Mór
Templemore
Subject: Geography
An tInbhear Mór
Arklow
Subject: Geography
An tIúr
Newry
Subject: Geography
An Truthail
Troon
raon goilf an Truthail Troon golf course
Subject: Geography
An tSionainn
Shannon
Subject: Geography
An tSiúir
Suir
Subject: Geography
An tSláine
Slaney
Subject: Geography
An tSuca
Suck
Subject: Geography
An Tuirc
Turkey
n(f)
na Tuirce - Turkey poss c
Poblachd na Tuirce Republic of Turkey
Subject: Geography
An Tulach
Tullow
Subject: Geography
An Uaimh
Navan
Subject: Geography
An Ugràin
Ukraine
n(f)
na h-Ugràin(e) - Ukraine poss c
àireamh-sluaigh na h-Ugràin population of the Ukraine
Subject: Geography
An Ungair
Hungary
n(f)
na h-Ungaire - Hungary poss c
Poblachd na h-Ungaire Republic of Hungary
Subject: Geography
An Wash
The Wash
n(m)
a' Wash - The Wash poss c
cruinn-eòlas a' Wash geography of the Wash
Subject: Geography
An Wrekin
The Wrekin
n(m)
a' Wrekin - The Wrekin poss c
Urras Taigheadais a' Wrekin The Wrekin Housing Trust
Subject: Geography
an-aidheonach
anionic
adj
Subject: Science
an-èarobaig
anaerobic
adj
bha e an-èarobaig air sgàth cus ogsaidein he was anaerobic due to too much oxygen
Subject: Science
an-gnìomh
acting
adj
ceannard roinne an-gnìomh acting head of department
deadhan an-gnìomh, saidheans agus teicneòlas acting dean of science and technology
Subject: General
ana-cnàmhach
indigestible
adj
biadh ana-cnàmhach indigestible food
Subject: Science
ana-cnàmhadh
indigestion
n(m)
ana-cnàmhaidh - indigestion poss c
Subject: Science
anabharr
improper
adj
bloigh anabharr improper fraction
bloigh anabharr vulgar fraction
Subject: Mathematics
anaconda
anaconda
n(f)
anaconda - anaconda poss canaconda - anacondathan pl
Subject: Science
anacrusis
anacrusis
n(f)
anacrusis - anacrusis poss canacruses - anancruses pl
Subject: Music
anagram
anagram
n(m/f)
anagram - anagram poss canagrams - anagraman pl
Subject: Mathematics
anail
breath
n(f)
anail(e) - breath poss canalach - breath poss cbreaths - anailean pl
anail na beatha the breath of life
leig d' anail get your breath back
Subject: Science
anailis
analysis
n(f)
anailis - analysis poss canalyses - anailisean pl
anailis àireamhach numerical analysis
dàta agus anailis data and analysis
Subject: General
anailiseach
analytical
adj
ceimigeachd anailiseach analytical chemistry
Subject: General
anainn
eaves
n(f)
anainn(e) - eaves poss ceaves - anainnean pl
Subject: Technical
analachadh
respiration
n(m)
analachaidh - respiration poss c
analachadh an-èarobaig anaerobic respiration
reat-analachaidh respiration rate
siostam analachaidh respiratory system
siostam iom-fhillte an analachaidh the complex respiratory system
Subject: Science
analog
analogue
n(m/f)
analog - analogue poss canalogues - analogan pl
Subject: Mathematics
anam
soul
n(m)
anama - soul poss csouls - anaman plsouls - anamannan pl
tùs agus crìoch anaman fa leth origin and destiny of individual souls
Subject: General
Ancara
Ankara
meadhan Ankara centre of Ankara
Subject: Geography
Andòra
Andorra
n(f)
Andòra - Andorra poss c
beanntan Andòra mountains of Andorra
crìochan Andòra Andorra's borders
Subject: Geography
Angòla
Angola
n(f)
Angòla - Angola poss c
muinntir Angòla people of Angola
Poblachd Angòla Republic of Angola
Subject: Geography
Angòlanach
Angolan
adj
Subject: Geography
Angòlanach
Angolan
n(m)
Angòlanaich - Angolan poss cAngolans - Angòlanaich pl
Subject: Geography
ann am matraigs
arrayed
adj
Subject: Mathematics
antamonaidh
antimony
n(m)
antamonaidh - antimony poss c
Subject: Science
antartaigeach
antarctic
adj
aimsir antartaigeach antarctic weather
am Pleata Antartaigeach Antarctic Plate
Subject: Geography
anti-biotaig
antibiotic
n(m)
anti-biotaig - antibiotic poss cantibiotics - anti-biotaigean pl
Subject: Science
anti-ogsaideant
anti-oxidant
n(m)
anti-ogsaideant - anti-oxidant poss c
Subject: Science
anti-saidhcleon
anticyclone
n(m)
anti-saidhcleon - anticyclone poss canticyclones - anti-saidhcleonan pl
Subject: Geography
anti-seaptaig
anti-septic
adj
Subject: Science
antifonail
antiphonal
adj
Subject: Music
Antigua agus Barbuda
Antigua and Barbuda
n(f)
Antigua agus Barbuda - Antigua and Barbuda poss c
eileanan Antigua Agus Barbuda islands of Antigua and Barbuda
Subject: Geography
antropaig
anthropic
adj
prionnsabal antropaig anthropic principle
Subject: Religious and Moral Education
anus
anus
n(f)
anus - anus poss canuses - anusan pl
sgiath anus anal fin
Subject: Science
aodach
clothing
n(m)
aodaich - clothing poss c
aodach agus sgeadachadh clothing and accessories
fuaigheal, aodach agus beatha làitheil sewing, clothing and personal living
Subject: Home Economics
aodach fighte
textile
n phr
aodach fighte Ghalashiels Galashiels textiles
ealain aodach fìghte textile arts
Subject: Home Economics
aodann
face
n(m)
aodainn - face poss cfaces - aodainn pl
aodainn cheàrnagach square faces
aodann cearcaill circle face
aodann claon sloping face
aodann còmhnard flat face
aodann flat flat face
aodann rèidh flat face
aodann triantain triangle face
aodann triantanach triangular face
trastan aodainn face diagonal
Subject: Mathematics
aoghaireil
pastoral
adj
cùram aoghaireil theaghlaichean agus dhaoine eadar-dhealaichte pastoral care of families and kinds of persons
cùram is comhairle pastoral care
gnàthas aoghaireil Crìosdail agus òrdughan cràbhach Christian pastoral practice and religious orders
oifig agus obair aoghaireil pastoral office and work
siomfonaidh pastarail pastoral symphony
Subject: General
aoigheachd
hospitality
n(f)
aoigheachd - hospitality poss c
Aoigheachd - Teisteanais Nàiseanta Hospitality - National Qualifications
Subject: General
aoir
satire
n(f)
aoir(e) - satire poss csatires - aoirean pl
aoir a rinn Iain MacIlleathain air bàrd eile a satire by John Maclean on another bard
Subject: General
aoireadh
satire
n(f)
aoiridh - satire poss c
aoireadh Spàinntis Spanish satire
Subject: General
aol-charragh
stalagmite
n(f)
aol-charraigh - stalagmite poss cstalagmites - aol-charraighean pl
Subject: Geography
aol-chluigean
stalactite
n(m)
aol-chluigein - stalactite poss cstalactites - aol-chluigeanan pl
Subject: Geography
aom
slope
vb
Subject: Mathematics
aomach
sloping
adj
an taobh aomach the sloping side
Subject: Mathematics
aomadh
slope
n(m)
aomaidh - slope poss cslopes - aomaidhean pl
Subject: Mathematics
aon
one
n(f) / adj
Subject: Mathematics
aon-deug
eleven
n(f) / adj
Subject: Mathematics
aon-ghuthach
unison
adj
seinn aon-ghuthach unison singing
Subject: Music
aon-shligheach
one-way
adj
sràid aon-shligheach one-way street
Subject: GeographyGeneral
aon-theirmeach
monomial
n(m)
aon-theirmeach - monomial poss cmonomials - aon-theirmich pl
Subject: Mathematics
aon-theirmeach
monomial
adj
’s e abairt aon-theirmeach a th’ ann an 3xy 3xy is a monomial expression
Subject: Mathematics
aonad
unit
n(m)
aonaid - unit poss cunits - aonadan pl
aonad ceàrnagach square unit
aonad-minig repeating unit
aonad-obrach work unit
aonadan neo-àbhaisteach non-standard units
aonadan reultach (AR) astronomical units
bheactor-aonaid unit vector
bun-aonad basic unit
ceudan, deichean agus aonadan hundreds, tens and units
chun an aonaid as fhaisge to the nearest unit
Subject: Mathematics
aonadach
unitary
adj
an dòigh aonadach the unitary method
Subject: Mathematics
aonaichte
united
adj
An Rìoghachd Aonaichte United Kingdom
Na h-Emirates Arabach Aonaichte United Arab Emirates
Na Stàitean Aonaichte United States
Subject: General
aonaichte
integrated
adj
cuairt aonaichte integrated circuit
muileann-stàilinn aonaichte integrated steelworks
Subject: General
aonaran
loner
n(m)
aonarain - loner poss cloners - aonarain pl
Subject: Personal and Social Education
Aontroim
Antrim
Subject: Geography
aotrom
light
adj
Subject: Mathematics
apa
ape
n(m)
apa - ape poss capes - apaichean pl
Subject: Science
apex
apex
n(m)
apex - apex poss capexes - apexan pl
Subject: Mathematics
Apocrypha
Apocrypha
n(m)
Apocrypha - Apocrypha poss c
Apocrypha agus Pseudepigrapha Apocrypha and Pseudepigrapha
Subject: Religious and Moral Education
ar-a-mach
revolution
n(m)
ar-a-mach - revolution poss crevolutions - ar-a-mach pl
Ar-a-mach na Frainge The French Revolution
Ar-a-mach nan Seumasach The Jacobite Rebellion
Subject: GeneralHistory
Arabach
Arab
adj
an t-Ar-a-mach Arabach the Arab Uprising
Na h-Emirates Arabach Aonaichte United Arab Emirates (UAE)
Subject: Geography
Arabais
Arabic
n(f)
Arabais - Arabic poss c
Subject: Language
Aràbianach
Arabian
adj
An Leth-eilean Aràbianach the Arabian Peninsula
càmhal Aràbianach Arabian camel
Subject: Geography
àrach fheusgan
mussel farming
n phr
Subject: Geography
àrachas
insurance
n(m)
àrachais - insurance poss c
Àrachas Nàiseanta National Insurance
àrachas treas-partaidh third party insurance
Subject: GeneralMathematics
arachniod
arachnid
n(m)
arachniod - arachnid poss carachnids - arachniodan pl
Subject: Science
àradh
ladder
n(m)
àraidh - ladder poss cladders - àraidhean pl
Subject: General
Arainn
Arran
Eilean Arainn Isle of Arran
Subject: Geography
àrainn
zone
n(f)
àrainn(e) - zone poss czones - àrainnean pl
àrainn phàrantan parent zone
Subject: General
àrainn
habitat
n(f)
àrainn(e) - habitat poss chabitats - àrainnean pl
àrainn ainmhidhean animal habitat
àrainn fiadh-bheatha wildlife habitat
Prògraman Glèidhteachas Àrainnean Habitat Conservation Programmes
Subject: Geography
Árainn Mhór
Aran Island
Subject: Geography
àrainneachd
environment
n(f)
àrainneachd - environment poss cenvironments - àrainneachdan pl
àrainneachd bhailteil urban environment
àrainneachd nàdarra natural environment
Buidheann Dìon Àrainneachd na h-Alba (SEPA) Scottish Environment Protection Agency (SEPA)
cleachdaidhean neo-mhillteach don àrainneachd environmentally positive behaviour
daoine, àite agus àrainneachd people, place and environment
lùth san àrainneachd energy in the environment
manaidseadh stòrasan na h-àrainneachd managing environmental resources
neo-mhillteach don àrainneachd environmentally friendly
suirbhidh càileachd àrainneachd environmental quality survey
Subject: ScienceGeography
àrainneachdail
environmental
adj
gàbhadh àrainneachdail environmental hazard
stòrasan na h-àrainneachd environmental resources
suirbhidh càileachd àrainneachd environmental quality survey
Subject: Geography
Àrasaig
Arisaig
Taigh-òsta Àrasaig Arisaig Hotel
Subject: Geography
Arastotalach
Aristotelian
adj
feallsanachdan Arastotalach Aristotelian philosophy
Subject: General
arc
arc
n(m/f)
arc - arc poss carcs - arcan pl
Subject: Mathematics
àrc
cork
n(f)
àirce - cork poss càrca - cork poss ccorks - àrcan pl
Subject: Technical
Arcaibh
Orkney
Eileanan Arcaibh Orkney Islands
muinntir Eileanan Arcaibh people of the Orkney Islands
Subject: Geography
arco
arco
n(m)
arco - arco poss carcos - arcothan pl
Subject: Music
àrd
high
adj
Subject: Mathematics
àrd
tall
adj
Subject: Mathematics
Ard an Fhéaraigh
Mizen Head
Subject: Geography
Ard Mhacha
Armagh
Subject: Geography
àrd-chlàr
plateau
n(m)
àrd-chlàir - plateau poss cplateaux - àrd-chlàran pl
Mesopotàmia agus Àrd-chlàr Iran gu 637 Mesopotamia and Iranian Plateau to 637
Subject: Geography
àrd-chlàr
tableland
n(m)
àrd-chlàir - tableland poss ctablelands - àrd-chlàran pl
àrd-chlàr Atherton Atherton Tableland
àrd-chlàr Bharkly Barkly Tableland
Subject: Geography
àrd-chleaf
treble clef
n(m)
àrd-chleaf - treble clef poss ctreble clefs - àrd-chleafan pl
Subject: Music
àrd-sgoil
secondary
n(f)
àrd-sgoile - secondary poss csecondaries - àrd-sgoiltean pl
a' cur ri foghlam àrd-sgoile enhancing secondary school education
foghlam àrd-sgoile secondary education
Subject: General
àrd-thalamh
highlands
n(m)
àrd-thalaimh - highlands poss c
àrd-thalamh Bhrasil Brazilian Highlands
àrd-thalamh Etiòpia Ethiopian Highlands
Subject: Geography
àrd-thalamh
upland
n(m)
àrd-thalaimh - upland poss c
àrd-thalamh clach-aoil limestone upland
àrd-thalamh eighichte glaciated upland
clach-aoil àrd-thalamh upland limestone
Subject: Geography
àrd-ùrlar
stage
n(m)
àrd-ùrlair - stage poss cstages - àrd-ùrlair pl
taisbeanaidhean àrd-ùrlair stage presentations
Subject: General
àrdachadh
elevation
n(m)
àrdachaidh - elevation poss celevations - àrdachaidhean pl
àrdachadh-aghaidh front elevation
àrdachadh-cinn end elevation
àrdachadh-cliathaich side elevation
ceàrn-àrdachaidh angle of elevation
Subject: Mathematics
àrdachadh
appreciation
n(m)
àrdachaidh - appreciation poss cappreciations - àrdachaidhean pl
Subject: Mathematics
àrdachadh
increase
n(m)
àrdachaidh - increase poss cincreases - àrdachaidhean pl
àrdachadh ceudadach percentage increase
àrdachadh pàighidh pay increase
Subject: Mathematics
àrdaich
elevate
vb
Subject: Mathematics
àrdaich
increase
vb
Subject: Mathematics
àrdail
cardinal
adj
àireamh àrdail cardinal number
figear àrdail cardinal numeral
Subject: Mathematics
Arête
Arête
n(m)
Arête - Arête poss cArêtes - Arêtean pl
Subject: Geography
argamaid
argument
n(f)
argamaid(e) - argument poss carguments - argamaidean pl
a' toirt argamaidean air adhart developing arguments
argamaid agus ìmpidheachd argument and persuasion
argamaid chosmeòlasach cosmological argument
argamaid dealbhaidh design argument
argamaid thele-eòlasach teleological argument
Subject: General
Argentina
Argentina
n(f)
Argentina - Argentina poss c
beanntan Argentina mountains of Argentina
Subject: Geography
Argentinianach
Argentinian
adj
ball-coise Argentinianach Argentinian football
Subject: Geography
Argentinianach
Argentinian
n(m)
Argentinianaich - Argentinian poss cArgentinians - Argentinianaich pl
tha na h-Argentinianaich math air ball-coise the Argentinians are good at football
Subject: Geography
argon
argon
n(m)
argoin - argon poss c
Subject: Science
arioso
arioso
n(m)
arioso - arioso poss cariosos - ariosothan pl
Subject: Music
aritmeataig
arithmetic
n(f)
aritmeataig - arithmetic poss c
Subject: Mathematics
aritmeataigeach
arithmetic
adj
cuibheas aritmeataigeach arithmetic mean
òrdugh aritmeataigeach arithmetic sequence
sreath arimteataigeach arithmetic series
Subject: Mathematics
arm
army
n(m)
airm - army poss carmies - airm pl
an t-arm the army
an t-Arm Dearg the Red Army
An t-Arm Dùthchail Territorial Army
lannsair-airm army surgeon
tha e anns an arm he is in the army
Subject: General
armachd
weaponry
n(f)
armachd - weaponry poss c
armachd niuclasach nuclear weapons
Subject: General
armailt
army
n(m)
armailt(e) - army poss carmies - armailtean pl
armailt an army
armailt Shasainn English army
Subject: General
armailteach
military
adj
còmhlan airm military band
einnseanaireachd airm agus seòlaidh military and nautical engineering
lagh armailteach military law
rianachd phoblach agus saidheans armailteach public administration and military science
rianachd phoblach agus seirbheis armailteach public administration and military service
saidheansan armailteach military sciences
seirbheis armailteach military service
Subject: General
Arminia
Armenia
n(f)
Arminia - Armenia poss c
beanntan Arminia mountains of Armenia
Poblachd Arminia Republic of Armenia
Subject: Geography
Arminianach
Armenian
adj
Subject: Geography
Arminianach
Armenian
n(m)
Arminianaich - Armenian poss cArmenians - Arminianaich pl
Subject: Geography
Arminianais
Armenian
n(f)
Arminianais - Armenian poss c
a' bruidhinn Arminianais speaking Armenian
Subject: Geography
arpeggio
arpeggio
n(m/f)
arpeggio - arpeggio poss carpeggios - arpeggiothan pl
Subject: Music
àrsaidh
ancient
adj
ceàrnaidhean eile den t-saoghal àrsaidh gu ca. 640 other parts of ancient world to ca. 640
cruinn-eòlas agus siubhal anns an t-saoghal àrsaidh geography of and travel in ancient world
eachdraidh an t-saoghail àrsaidh gu ca. 499 history of ancient world to ca. 499
feallsanachd àrsaidh, nam meadhan-aoisean agus na h-àird an ear ancient, medieval and eastern philosophy
Subject: General
arsnaig
arsenic
n(f)
arsnaig - arsenic poss c
Subject: Science
Artaig Cuantach
Arctic Maritime
n phr
Subject: Geography
Artaigeach
Arctic
adj
An Cuan Artaigeach Arctic Ocean
Tèarmann Nàiseanta Fiadh-bheatha Artaigeach Arctic National Wildlife Reserve
Subject: Geography
artaigil
article
n(m)
artaigil - article poss carticles - artaigilean pl
Subject: Language
artropod
arthropod
n(m)
artropoid - arthropod poss carthropods - artropodan pl
artropodan fosaileach fossil arthropods
Subject: Science
as àirde
highest
sup
Subject: Mathematics
as àirde
tallest
sup
Subject: Mathematics
as àirde
maximum
adj
luach as àirde maximum value
puing-tionndaidh as àirde maximum turning point
Subject: Mathematics
as aotruime
lightest
sup
Subject: Mathematics
as coltaiche
most likely
sup
Subject: Mathematics
as cuinge
narrowest
sup
Subject: Mathematics
as fhaide
longest
sup
Subject: Mathematics
as giorra
shortest
sup
Subject: Mathematics
as ìsle
lowest
sup
teirm as ìsle lowest term
Subject: Mathematics
as ìsle
minimum
adj
puing-tionndaidh as ìsle minimum turning point
Subject: Mathematics
as leatha
broadest
sup
Subject: Mathematics
as leatha
widest
sup
Subject: Mathematics
as leithne
broadest
sup
Subject: Mathematics
as leithne
widest
sup
Subject: Mathematics
as lugha
smallest
sup
Subject: Mathematics
as lugha
minimum
adj
luach as lugha minimum value
Subject: Mathematics
as motha
largest
sup
Subject: Mathematics
as motha
biggest
sup
Subject: Mathematics
as motha
maximum
adj
luach as motha maximum value
Subject: Mathematics
as neo-choltaiche
least likely
sup
Subject: Mathematics
as sìmplidhe
simplest
sup
an riochd as sìmplidhe simplest form
Subject: Mathematics
as taine
thinnest
sup
Subject: Mathematics
as tighe
thickest
sup
Subject: Mathematics
as truime
heaviest
sup
Subject: Mathematics
às-bhailteachadh
counter-urbanisation
n(m)
às-bhailteachaidh - counter-urbanisation poss c
Subject: Geography
às-imrich
emigration
n(f)
às-imrich(e) - emigration poss c
Subject: Geography
às-mhalairt
export
n(f) / n
às-mhalairt - export poss c
Subject: GeographyGeneralBusiness Studies
às-mhalairt
export
vb
bidh Alba ag às-mhalairt iasg Scotland exports fish
Subject: GeographyGeneralBusiness Studies
às-mheadhanachadh
decentralisation
n(m)
às-mheadhanachaidh - decentralisation poss c
Subject: GeographyGeneral
asamptot
asymptote
n(m)
asamptot - asymptote poss casymptotes - asamptotan pl
Subject: Mathematics
Asarbajan
Azerbaijan
n(f)
Asarbajan - Azerbaijan poss c
mapaichean de dh'Asarbajan maps of Azerbaijan
Poblachd Asarbajan Republic of Azerbaijan
Subject: Geography
asna
rib
asna - rib poss cribs - asnaichean pl
cliabh asnaichean ribcage
Subject: Science
astar
distance
n(m)
astair - distance poss cdistances - astaran pl
astar reultach (AR) astronomical distance
astar-meadhain median distance
astar-stad stopping distance
Subject: Mathematics
astar-stad
stopping distance
n(m)
astair-stad - stopping distance poss cstopping distances - astaran-stad pl
Subject: Mathematics
astaroid
asteroid
n(f)
astaroid - asteroid poss casteroids - astaroidean pl
Subject: Science
astatain
astatine
n(f)
astatain - astatine poss c
Subject: Science
Astràilia
Australia
n(f)
Astràilia - Australia poss c
cangarùthan Astràilia Australia's kangaroos
Subject: Geography
Astràilianach
Australian
adj
spòrs Astràilianach Australian sport
Subject: Geography
Astràilianach
Australian
n(m)
Astràilianaich - Australian poss cAustralians - Astràilianaich pl
Subject: Geography
Astronìsianach
Austronesian
adj
cànanan Astronìsianach Austronesian languages
litreachasan Astronìsianach Austronesian literatures
Subject: Language
atam
atom
n(m)
ataim - atom poss catoms - ataman pl
Subject: Science
atamach
atomic
adj
boma atamach atomic bomb
cumhachd atamach atomic power
Subject: Science
àth
ford
n(m)
àth - ford poss cfords - àthan pl
Subject: Geography
Áth Trasna
Newmarket
Subject: Geography
ath-bheothachadh
regeneration
n(m)
ath-bheothachaidh - regeneration poss c
ath-bheothachadh bailteil urban regeneration
Subject: GeographyGeneral
ath-bhreith
rebirth
n(f)
ath-bhreith - rebirth poss c
Subject: General
ath-chleachdadh
reuse
n(m)
ath-chleachdaidh - reuse poss c
Subject: GeographyGeneral
ath-chluiche
repetition
n(f)
ath-chluiche - repetition poss crepetitions - ath-chluichean pl
Subject: Music
ath-cholainneadh
reincarnation
n(m)
ath-cholainnidh - reincarnation poss creincarnations - ath-cholainnidhean pl
Subject: Religious and Moral Education
ath-chuartachadh
recycling
n(m)
ath-chuartachaidh - recycling poss c
Subject: GeographyGeneral
ath-dhèan
redo
vb
Subject: Computing
ath-dhèanamh
iterative
adj
Subject: Language
ath-ghineamhainn
regeneration
n(m)
ath-ghineamhainn - regeneration poss c
Subject: Geography
ath-innse
recapitulation
n(f)
ath-innse - recapitulation poss crecapitulations - ath-innse pl
dèan ath-innse trì tursan air a' phìos do three recapitulations of the piece
Subject: Music
ath-leasachadh
reform
n(m) / n
ath-leasachaidh - reform poss creforms - ath-leasachaidhean pl
ath-leasachadh fearainn land reform
Subject: GeographyGeneral
ath-leasachadh
redevelopment
n(m)
ath-leasachaidh - redevelopment poss credevelopments - ath-leasachaidhean pl
Subject: GeographyGeneral
ath-leasachail
reform
adj
seactaichean agus gluasadan ath-leasachail sects and reform movements
Subject: General
ath-leasaichte
reformed
adj
an Eaglais Ath-leasaichte the Reformed Church
Clèireach, Ath-leasaichte agus Coitheanalach Presbyterian, Reformed and Congregational
Subject: Religious and Moral Education
ath-nuadhachadh
renewal
n(m)
ath-nuadhachaidh - renewal poss c
ath-nuadhachadh bailteil urban renewal
ath-nuadhachadh spioradail spiritual renewal
Subject: General
ath-nuadhachadh
renovation
n(m)
ath-nuadhachaidh - renovation poss c
Subject: GeographyGeneral
ath-nuadhachail
renewable
adj
lùth ath-nuadhachail renewable energy
lùthan ath-nuadhachail renewables
Subject: ScienceGeography
ath-rèiteachadh
rearrangement
n(m)
ath-rèiteachaidh - rearrangement poss crearrangements - ath-rèiteachaidhean pl
Subject: Mathematics
ath-rèitich
rearrange
vb
Subject: Mathematics
ath-riochdachadh
adaptation
n(m)
ath-riochdachaidh - adaptation poss cadaptations - ath-riochdachaidhean pl
freagarrachd an ath-riochdachaidh suitability of the adaptation
Subject: Music
ath-riochdaichte
adapted
adj
Subject: Music
ath-sgrìobh
copy
vb
ath-sgrìobh agus crìochnaich copy and complete
Subject: Mathematics
ath-sgrùd
check-up
vb
Subject: Mathematics
ath-sgrùd
revise
vb
Subject: Mathematics
ath-sgrùdadh
revision
n(m)
ath-sgrùdaidh - revision poss crevisions - ath-sgrùdaidhean pl
Subject: Mathematics
ath-sgrùdadh
check-up
n(m)
ath-sgrùdaidh - check-up poss ccheck-ups - ath-sgrùdaidhean pl
Subject: Mathematics
ath-theàrrdsach
rechargeable
adj
bataraidhean ath-theàrrdsach rechargeable batteries
Subject: GeographyGeneral
ath-thòisich
restart
vb
Subject: Computing
athair
father
n(m)
athair-cèile father-in-law
athar father
athraichean fathers
Bodach na Nollaig Father Christmas
latha nan athraichean father's day
m' athair my father
Subject: General
atharrachadh
adjustment
n(m)
atharrachaidh - adjustment poss cadjustments - atharrachaidhean pl
Subject: Science
atharrachadh
change
n(m)
atharrachaidh - change poss cchanges - atharrachaidhean plchanges - atharraichean pl
adhbharan airson atharrachadh background to change
argamaid airson atharrachadh case for change
atharrachadh tempo change of tempo
planadh airson roghainnean agus atharrachaidhean planning for choices and changes
pròiseas atharrachaidh process of change
Subject: General
atharrachadh
variation
n(m)
atharrachaidh - variation poss cvariations - atharrachaidhean pl
atharrachadh co-amail simultaneous variation
atharrachadh dìreach direct variation
atharrachadh inbhearsach inverse variation
atharrachadh neo-dhìreach indirect variation
atharrachadh neo-dhìreach inverse variation
co-atharrachadh joint variation
cunbhal atharrachaidh constant of variation
fiosrachadh mu atharrachadh statement of variation
Subject: Mathematics
atharrachadh
modification
n(m)
atharrachaidh - modification poss cmodifications - atharrachaidhean plmodifications - atharraichean pl
atharrachadh ginteil genetic modification
Subject: Science
atharrachail
non-rigid
adj
cumadh atharrachail non-rigid shape
Subject: Mathematics
atharrachail
metamorphic
adj
clach atharrachail metamorphic rock
Subject: GeographyScience
atharraich mòd
modulate
vb
Subject: Music
atharrais
imitation
n(f)
atharrais - imitation poss c
Subject: Music
atlas
atlas
n(m)
atlas - atlas poss catlases - atlasan pl
atlasan, mapaichean, càirtean-iùil agus planaichean atlases, maps, charts and plans
Beanntan Atlas Atlas Mountains
Subject: Geography
AutoArchive
AutoArchive
n(m)
Subject: Computing
AutoArchive
AutoArchive
imp
Subject: Computing
axis
axis
n(m/f)
axis - axis poss caxes - axes pl
air an x-axis on the x-axis
axis-cothromachaidh axis of symmetry
Subject: Mathematics
ayre
ayre
n(m)
ayre - ayre poss cayres - ayreathan pl
Subject: Music
a’ beagachadh
reducing
vb n
Subject: Mathematics
a’ càradh
plotting
vb n
Subject: Mathematics
a’ Chonair Mhoire
The Rosary
n phr
gabh a’ Chonair Mhoire say the rosary
Subject: Religious and Moral Education
a’ clàr(ach)adh
tabulating
vb n
Subject: Mathematics
a’ cnàmhadh
digesting
vb
Subject: Science
a’ comharrachadh
marking
vb n
Subject: Mathematics
a’ cothromachadh
weighing
vb n
Subject: Mathematics
a’ cur air clàr
tabulating
vb n
Subject: Mathematics
a’ cur ann an òrdugh
putting in sequence
vb n
Subject: Mathematics
a’ cur car de
rotating
vb n
Subject: Mathematics
a’ cur fiaradh ann
slanting
vb n
Subject: Mathematics
a’ cur mun cuairt
revolving
vb n
Subject: Mathematics
a’ dealbh matraigs
creating a matrix
vb n
Subject: Mathematics
a’ dèanamh sgeidse
sketching
vb n
Subject: Mathematics
a’ faighinn iasad de . . .
taking out a loan
vb n
Subject: Mathematics
a’ fiarachadh
slanting
vb n
Subject: Mathematics
a’ fiaradh
slanting
vb n
Subject: Mathematics
a’ lorg luach
evaluating
vb n
Subject: Mathematics
a’ lùghdachadh
reducing
vb n
Subject: Mathematics
a’ nochdadh faileas-sgàthain
reflecting
vb n
Subject: Mathematics
a’ raiseanailachadh
rationalising
vb n
Subject: Mathematics
a’ raiseanaileadh
rationalising
vb n
Subject: Mathematics
a’ riochdachadh
representing
vb n
Subject: Mathematics
a’ seallatinn faileas-sgàthain
reflecting
vb n
Subject: Mathematics
a’ tar-laighe
overlaying
vb n
Subject: Mathematics
a’ tar-shìneadh
overlapping
vb n
Subject: Mathematics
a’ tasgadh
investing
vb n
Subject: Mathematics
a’ tionndadh bun-os-cionn
inverting
vb n
a’ tionndadh bhloighean bun-os-cionn inverting fractions
Subject: Mathematics
a’ tomhas
weighing
vb n
Subject: Mathematics
a’ transpòsadh
transposing
vb n
Subject: Mathematics
a’ trìoblachadh
trebling
vb n
Subject: Mathematics