Logo: An Seotal

Facail a’ tòiseachadh le:

Facail a’ tòiseachadh le

each-mara
seahorse
n(m)
eich-mhara - seahorse poss cseahorses - eich-mhara pl
Subject: Science
Eachann
Hector
taigh Eachainn Hector's house
Subject: General
Eachdraidh
History
n(f)
Eachdraidh(e) - History poss chistories - eachdraidhean pl
Cultar, Eachdraidh agus Dualchas na h-Alba Scotland's Culture, History and Heritage
Cuspairean àraid ann an eachdraidh nàdarra Specific topics in natural history
Eachdraidh Afraga History of Africa
Eachdraidh agus Cruinn-eòlas History and Geography
Eachdraidh Àisia History of Asia
Eachdraidh Ameireaga a Deas History of South America
Eachdraidh Ameireaga a Tuath History of North America
Eachdraidh an t-saoghail World history
Eachdraidh an t-saoghail àrsaidh gu ca. 499 History of ancient world to ca. 499
Eachdraidh cheàrnaidhean eile History of other areas
Eachdraidh Crìosdaidheachd History of Christianity
Eachdraidh Crìosdaidheachd agus na h-eaglais Chrìosdail History of Christianity and Christian church
Eachdraidh Crìosdaidheachd ann an Afraga History of Christianity in Africa
Eachdraidh Crìosdaidheachd ann an Àisia History of Christianity in Asia
Eachdraidh Crìosdaidheachd ann an Ameireaga a Deas History of Christianity in South America
Eachdraidh Crìosdaidheachd ann an Ameireaga a Tuath History of Christianity in North America
Eachdraidh Crìosdaidheachd ann an ceàrnaidhen eile History of Christianity in other areas
Eachdraidh Crìosdaidheachd san Roinn Eòrpa History of Christianity in Europe
Eachdraidh na h-Alba Scottish History
Eachdraidh na Roinn Eòrpa History of Europe
Eachdraidh nàdarra Natural history
Eachdraidh nàdarra fhàs-bheairtean Natural history of organisms
eachdraidh phoilitigeach political history
eachdraidh, iomradh agus breithneachadh history, description and criticism
geur-leanmhainn ann an eachdraidh na h-eaglais persecutions in church history
leabhar eachdraidh history book
leasain Eachdraidh History lessons
Mìos Eachdraidh nan Daoine Dubha Black History Month
Òrdughan cràbhach ann an eachdraidh na h-eaglais Religious orders in church history
Subject: History
eachdraidh-beatha
biography
n(f)
eachdraidh-beatha - biography poss cbiographies - eachdraidhean-beatha pl
eachdraidh-beatha agus sloinntearachd biography and genealogy
eachdraidh-beatha, sloinntearachd agus suaicheantais biography, genealogy and insignia
Subject: General
eachdraidheil
historical
adj
cànanachas eachdraidheil historical linguistics
cruinn-eòlas eachdraidheil historical geography
leabhraichean eachdraidheil historical books
Subject: General
eachraidh
mounted
adj
cogadh eachraidh mounted warfare
feachdan eachraidh mounted forces
Subject: General
eaconamach
economic
adj
geòlas eaconamach economic geology
leasachadh eaconamach economic development
taisbeanair eaconamach economic indicator
Subject: GeneralBusiness Studies
eaconamaidh
economy
n(m/f)
eaconamaidh - economy poss ceconomies - eaconamaidhean pl
rianachd na h-eaconamaidh agus na h-àrainneachd administration of economy and environment
staid na h-eaconamaidh state of the economy
Subject: General
Eaconamas Dachaigh
Home Economics
n(f)
Eaconamas Dachaigh - Home Economics poss c
cidsin Eaconamas Dachaigh Home Economics kitchen
dioplòma ann an Eaconamas Dachaigh diploma in Home Economics
rian dachaigh home management
Subject: Home Economics
eaconomas
economics
n(m)
eaconomais - economics poss ceconomics - eaconomas pl
eaconamas eadar-nàiseanta international economics
eaconamas ionmhasail financial economics
eaconamas obrach labour economics
eaconamas talmhainn agus lùtha economics of land and energy
eaconomas dachaigh home economics
Subject: GeneralBusiness Studies
Eadailig
Italic
n(f)
Eadailig - Italic poss c
cànanan Eadailig Italic languages
litreachasan nan cànan Eadailig eile literatures of other Italic languages
Subject: Language
Eadailteach
Italian
adj
Subject: Geography
Eadailteach
Italian
n(m)
Eadailtich - Italian poss cItalians - Eadailtich pl
Subject: Geography
Eadailtis
Italian
n(f)
Eadailtis - Italian poss c
bàrdachd Eadailtis Italian poetry
cleachdadh stèidhichte na h-Eadailtis standard Italian usage
faclairean Eadailtis Italian dictionaries
Subject: Language
eadar-aghaidh
interface
n(f)
eadar-aghaidh - interface poss cinterfaces - eadar-aghaidhean pl
Subject: Computing
eadar-chàireachadh
translation
n(m)
eadar-chàireachaidh - translation poss ctranslations - eadar-chàireachaidhean pl
co-chothomachd eadar-chàireachail translation symmetry
Subject: Mathematics
eadar-chàirich
translate
vb
Subject: Mathematics
eadar-chairtealach
interquartile
adj
leth-raon eadar-chairtealach semi-interquartile range
raon eadar-chairtealach interquartile range
Subject: Mathematics
eadar-chluich
interlude
n(m)
eadar-chluich(e) - interlude poss cinterludes - eadar-chluichean pl
eadar-chluich ciùil musical interlude
faid an eadar-chluich length of the interlude
Subject: Music
eadar-chuspaireil
interdisciplinary
adj
ionnsachadh eadar-chuspaireil interdisciplinary learning
Subject: General
eadar-dhealachadh
difference
n(m)
eadar-dhealachaidh - difference poss cdifferences - eadar-dhealachaidhean pl
Subject: Mathematics
eadar-fhonn
episode
n(m)
eadar-fhuinn - episode poss cepisodes - eadar-fhuinn pl
Subject: Music
eadar-ghlaiste
interlocking
adj
sporan eadar-ghlaiste interlocking spurs
Subject: Geography
eadar-ghluasad
transition
n(m)
eadar-ghluasaid - transition poss ctransitions - eadar-ghluasadan pl
Subject: Mathematics
eadar-ghnìomhach
interactive
adj
Subject: Computing
eadar-gnè
interspecific
adj
Subject: Science
Eadar-lìon
Internet
n(m)
Eadar-lìn - Internet poss c
ceangal Eadar-lìn Internet connection
Malairt Iuchair Eadar-lìn Internet Key Exchange
Pròtacal Eadar-lìn (IP) Internet Protocol (IP)
Pròtacal Ruigheachd Brath Eadar-lìn (IMAP) Internet Message Access Protocol (IMAP)
Pròtacalan Eadar-lìn (IP) Internet Protocols (IP)
roghainnean Eadar-lìn Internet options
ruigheachd Eadar-lìn Internet access
Seirbheis Stòr Ainmean Eadar-lìn (iSNS) Internet Storage Name Service (iSNS)
Seirbheisean Fiosrachaidh Eadar-lìn (IIS) Internet Information Services (IIS)
seòladh Eadar-lìn Internet address
Solaraiche Ruigheachd Eadar-lìn (IAP) Internet Access Provider (IAP)
Solaraiche Seirbheis Eadar-lìn (ISP) Internet Service Provider (ISP)
Solaraichean Ruigheachd Eadar-lìn (IAP) Internet Access Providers (IAP)
Solaraichean Seirbheis Eadar-lìn (ISP) Internet Service Providers (ISP)
Subject: Computing
eadar-mheudachadh
dilation
n(m)
eadar-mheudachaidh - dilation poss cdilations - eadar-mheudachaidhean pl
Subject: Mathematics
eadar-mheudaich
dilate
vb
Subject: Mathematics
eadar-mhìneachadh
interpretation
n(m)
eadar-mhìneachaidh - interpretation poss cinterpretations - eadar-mhìneachaidhean pl
dòigh a' mhìneachaidh manner of the interpretation
eadar-mhìneachadh ciùil interpretation of music
Subject: Music
eadar-mhìnich
interpret
vb
eadar-mhìnich an ceòl interpret the music
Subject: Music
eadar-nàiseanta
international
adj
cobhair eadar-nàiseanta international aid
crìoch eadar-nàiseanta international boundary
dàimhean eadar-nàiseanta international relations
eaconamas eadar-nàiseanta international economics
foghlam eadar-nàiseanta international education
imrich eadar-nàiseanta international migration
lagh eadar-nàiseanta international law
malairt eadar-nàiseanta international commerce
port-adhair eadar-nàiseanta international airport
sgoil eadar-nàiseanta international school
tìreachas eadar-nàiseanta international colonization
Subject: General
eadar-nochdadh
transformation
n(m)
eadar-nochdaidh - transformation poss ctransformations - eadar-nochdaidhean pl
ceàrn, co-chothromachd agus eadar-nochdadh angle, symmetry and transformation
Subject: Mathematics
eadar-obair
interaction
n(f)
eadar-obair - interaction poss c
eadar-obair shòisealta social interaction
Subject: General
eadar-obrachail
interactive
adj
bùird-gheala eadar-ghnìomhail interactive whiteboards
gnìomh eadar-obrachail interactive activity
Subject: Computing
eadar-sgaoil
dissolve
vb
eadar-sgaoil salainn ann an uisge dissolve salt in water
Subject: Science
eadar-sgaoileadh
solution
n(m)
eadar-sgaoilidh - solution poss csolutions - eadar-sgaoilidhean pl
eadar-sgaoileadh neo-shàthaichte unsaturated solution
eadar-sgaoileadh neodrachaidh neutralising solution
eadar-sgaoileadh salainn salt solution
eadar-sgaoileadh sàthaichte saturated solution
Subject: Science
eadar-shuidheachadh
displacement
n(m)
eadar-shuidheachaidh - displacement poss cdisplacements - eadar-shuidheachaidhean pl
Subject: Mathematics
eadar-ùineach
intermittent
adj
drèanadh eadar-ùineach intermittent drainage
Subject: Geography
èadhar
air
n(f)
èadhair - air poss c
bacadh-èadhair air resistance
bruthadh-èadhair air pressure
còsag air-sac
cuartachadh-èadhair air circulation
èadhar-bheàrn air space (e.g. in mesophyll)
fionnarachadh air-conditioning
teasachadh, èadhradh agus fionnarachadh heating, ventilating and air-conditioning
toll-èadhair air-hole
tomad-èadhair air mass
ùraiche èadhair air freshner
Subject: ScienceGeography
èadhar-dhìonach
airtight
adj
Subject: Science
èadhradh
ventilating
n(m)
èadhraidh - ventilating poss c
teasachadh, èadhradh agus fionnarachadh heating, ventilating and air-conditioning
Subject: Science
èadhraig
ventilate
vb
Subject: Science
eadra-gnè
intraspecific
adj
Subject: Science
eadra-lìon
intranet
n(m)
eadra-lìn - intranet poss cintranets - eadra-lìn pl
Subject: Computing
eag
notch
n(f)
eige - notch poss cnotches - eagan pl
eag gearradh-tuinn wave-cut notch
Subject: Geography
eag-eòlach
ecological
adj
Subject: Geography
eag-eòlas
ecology
n(m)
eag-eòlais - ecology poss cecologies - eag-eòlasan pl
Subject: Geography
eag-loidse
eco-lodge
n(m/f)
eag-loidse - eco-lodge poss ceco-lodges - eag-loidsichean pl
Subject: Geography
Eag-sgoil
Eco School
n(f)
Eag-sgoile - Eco School poss cEco Schools - Eag-sgoiltean pl
Subject: General
eag-shiostam
ecosystem
n(m)
eag-shiostaim - ecosystem poss cecosystems - eag-shiostaman pl
Subject: Geography
eag-thurasachd
eco-tourism
n(f)
eag-thurasachd - eco-tourism poss c
Subject: Geography
eagar
array
n(m)
eagair - array poss carrays - eagaran pl
Subject: Mathematics
eaglais
church
n(f)
eaglais(e) - church poss cchurches - eaglaisean pl
àirneis agus acfhainnean eaglais church furnishings and articles
an Eaglais Anglican the Anglican church
an Eaglais Bhaisteach the Baptist Church
an Eaglais Chaitligeach the Catholic church
an Eaglais Easbaigeach the Episcopal Church
an Eaglais Mheatodach the Methodist Church
an Eaglais Shaor the Free Church
an Eaglais Shaor Chlèireach the Free Presbyterian Church
an Eaglais Stèidhichte the Established Church
an eaglais thràth agus eaglaisean na h-àird an ear early church and eastern churches
eachdraidh Crìosdaidheachd agus na h-eaglais Crìosdail history of Christianity and Christian church
eachdraidh na h-eaglais church history
Eaglais Chaitligeach na Ròimhe the Roman Catholic Church
eaglais le stìopall church with a spire
eaglais le tùr church with a tower
Eaglais na h-Alba the Church of Scotland
Eaglais Shasainn the Church of England
geur-leanmhainn ann an eachdraidh na h-eaglais persecutions in church history
òrdughan Crìosdail agus eaglaisean ionadail Christian orders and local church
rdughan cràbhach ann an eachdraidh na h-eaglais religious orders in church history
Subject: Religious and Moral Education
eaglais-eòlas
ecclesiology
n(m)
eaglais-eòlais - ecclesiology poss c
Subject: Religious and Moral Education
eaglaiseil
ecclesiastical
adj
eòlas-diadhachd eaglaiseil ecclesiastical theology
Subject: Religious and Moral Education
eagrachadh
array
n(m)
eagrachaidh - array poss carrays - eagrachaidhean pl
Subject: Mathematics
eagraich
organise
vb
ag eagrachadh agus cleachdadh fiosrachaidh organising and using information
Subject: General
eagraich
array
vb
Subject: Mathematics
eagraichte
arrayed
adj
Subject: Mathematics
eagspoineinsial
exponential
n(m)
exponentials - eagspoineinsialan pl
Subject: Mathematics
ealain
art
n(f)
ealain - art poss carts - ealain plarts - ealainean pl
clas ealain art class
ealain am measg an t-sluaigh arts in society
ealain aodach fìghte textile arts
ealain bhailteil civic art
ealain chruthachail expressive arts
ealain coimpiutair computer art
ealain cruth-tìre landscape art
ealain cur-seachad recreational arts
ealain dhidseatach digital art
ealain fhìnealta fine arts
ealain ghrafaigeach graphic arts
ealain maiseachaidh decorative arts
ealain phlastaig plastic arts
ealain searamaig ceramic arts
ealain thaisbeanail performing arts
facaltaidh nan ealain faculty of arts
na h-ealain the arts
obair-mheatailt ealain art metalwork
oileanach ealain art student
Pròiseact nan Ealan the Gaelic Arts Agency
Subject: Art
Ealasaid
Elizabeth
an dàrna banrigh Ealasaid Elizabeth II
Ealasaid a h-aon Elizabeth I
Subject: General
ealastomar
elastomer
n(m)
ealastomar - elastomer poss celastomers - ealastomaran pl
bathar ealastomar elastomer products
Subject: Home Economics
eanchainn
brain
n(f)
eanchainn(e) - brains poss cbrain - eanchainnean pl
beothas-eanchainn brain activity
bun-eanchainn brain stem
Subject: Science
Eanstar
Anstruther
Taigh-tasgaidh Eanstair Anstruther Museum
Subject: Geography
eapaig
epic
adj
bàrdachd eapaig epic poetry
Subject: General
ear
east
n(f)
ear - east poss c
(an) ear-dheas (the) south east
(an) ear-thuath (the) north east
an àird an ear the east
An Ear Chèin the Far East
An Ear Dhlùth Near East
an Ear Mheadhanach the Middle East
Cànanan Indo-Eòrpach an Ear agus Ceilteach East Indo-European and Celtic languages
cànanan taobh an ear agus ear-dheas Àisia languages of East and Southeast Asia
chaidh iad an ear 's an iar they scattered
Cille Bhrìghde an Ear East Kilbride
Dereham an Ear East Dereham
Ear-dheas Àisia Southeast Asia
ear-dheas nan Stàitean Aonaichte southeastern United States
litreachasan Ear-Indo-Eòrpach agus Ceilteach East Indo-European and Celtic literatures
litreachasan taobh an ear agus ear-dheas Àisia literatures of East and Southeast Asia
Timor an Ear East Timor
Subject: Geography
ear-loidhne
easting
n(f)
ear-loidhne - easting poss ceastings - ear-loidhnichean pl
Subject: Geography
eàrlas
deposit
n(m)
eàrlais - deposit poss cdeposits - eàrlais pl
Subject: Mathematics
èarobaig
aerobic
adj
eacarsaich èarobaig aerobic exercise
tha gluasad èarobaig math don chridhe aerobic movement is good for the heart
Subject: Science
èarofoidhl
aerofoil
n(f)
èarofoidhle - aerofoil poss caerofoils - èarofoidhlean plaerofoils - èarofoidhlichean pl
bha èarofoidhl mhòr air a' phlèana the plane had a large aerofoil
Subject: Science
Earra-Ghàidheal
Argyll
Comhairle Earra-Ghàidheal & Bhòid Argyll and Bute Council
Subject: Geography
earrach
spring
n(m)
earraich - spring poss csprings - earraich pl
co-fhad nan tràth earraich spring equinox
obair an earraich spring work
toiseach an earraich beginning of spring
Subject: General
earrann
phrase
n(f)
earrainn - phrase poss cphrases - earrannan pl
a' cumadh earrannan constructing phrases
cumadh earrainn construction of phrase
earrann ochd notaichean an eight note phrase
seinn na h-earrainn singing of the phrase
Subject: Music
earrann
portion
n(f)
earrainn - portion poss cportions - earrannan pl
Subject: Mathematics
earrann
excerpt
n(f)
earrainn - excerpt poss cexcerpt - earrannan pl
earrann bhon an ro-cheòl excerpt from the overture
Subject: Music
earrann
share
n(f)
earrainn - share poss cshares - earrannan pl
Subject: Mathematics
earrann
share
n(f)
earrainn - share poss cshares - earrannan pl
margadh nan earrannan stock market
margadh nan earrannan stock exchange
Subject: Mathematics
eas
waterfall
n(m)
easa - waterfall poss cwaterfalls - easan pl
Subject: Geography
eas-aontar
inequation
n(m)
eas-aontair - inequation poss cinequations - eas-aontaran pl
Subject: Mathematics
eas-aontarachd
inequality
n(f)
eas-aontarachd - inequality poss cinequalities - eas-aontarachdan pl
Subject: Mathematics
eas-fhuaimneach
dissonant
adj
co-sheirm eas-fhuaimneach dissonant harmony
seinn eas-fhuaimneach dissonant singing
Subject: Music
eas-fhuaimneachd
dissonance
n(f)
eas-fhuaimneachd - dissonance poss cdissonances - eas-fhuaimneachdan pl
buaidh na h-eas-fhuaimneachd effect of dissonance
eas-fhuaimneachd ciùil music dissonance
Subject: Music
eas-sheirm
discord
n(f)
eas-sheirme - discord poss cdiscords - eas-sheirmean pl
buaidh na h-eas-sheirm effect of the discord
eas-sheirm notaichean note discord
Subject: Music
easbhaidh
deficit
n(f)
easbhaidh(e) - deficit poss cdeficits - easbhaidhean pl
easbhaidh na dùthcha the country's deficit
Subject: Mathematics
easgann
eel
n(f)
easgainn - eel poss ceel - easgannan pl
cho sleamhainn ri druim nah-easgainn as slippery as an eel
Subject: Science
easgarpa
escarpment
n(m)
easgarpa - escarpment poss cescarpments - easgarpan plescarpments - easgarpannan pl
Subject: Geography
echidna
echidna
n(f)
echidna - echidna poss cechidnas - echidnathan plechidnae - echidnathan pl
Subject: Science
echinoderm
echinoderm
n(m)
echinoderm - echinoderm poss cechinoderms - echinoderman pl
Subject: Science
Ecuador
Ecuador
n(f)
Ecuador - Ecuador poss c
Colombia agus Ecuador Colombia and Ecuador
Poblachd Ecuador Republic of Ecuador
Subject: Geography
èideadh
costume
n(m)
èididh - costume poss ccostumes - èididhean pl
èideadh agus coltas pearsanta costume and personal appearance
Subject: Home Economics
Eideard
Edward
mac Eideird Edward's son
Subject: General
Eige
Eigg
Eilean Eige Isle of Eigg
Subject: Geography
eigh-shruth
glacier
n(m)
eigh-shruithe - glacier poss ceigh-shrutha - glacier poss cglaciers - eigh-shruthan pl
Subject: Geography
eigheachadh
glaciation
n(m)
eigheachaidh - glaciation poss c
Subject: Geography
eigheadail
glacial
adj
bleith eigheadail glacial erosion
Subject: Geography
eighichte
glaciated
adj
àrd-thalamh eighichte glaciated upland
Subject: Geography
èiginn
emergency
n(f)
èiginn - emergency poss c
cobhair èiginn emergency aid
doras-èiginn emergency exit
dùdaich èiginn emergency sirens
fasgadh èiginn emergency shelter
seirbheisean èiginn emergency services
Subject: GeographyGeneral
eileagtronaigeach
electronic
adj
conaltradh eileagtronaigeach electronic communication
goireasan eileagtronaigeach electronic resources
Subject: Science
eileagtronaigs
electronics
n(f)
eileagtronaigs - electronics poss c
Subject: Science
eileamaid
element
n(f)
eileamaide(e) - element poss celements - eileamaidean pl
Clàr nan Eileamaidean Periodic Table of Elements
eileamaid cheimigeach chemical element
eileamaid sìde weather element
eileamaidean ceimigeach chemical elements
Subject: Science
eilean
island
n(m)
eilein - island poss cislands - eileanan pl
buidhnean anns an Eadailt agus anns na h-eileanan mun cuairt organisations in Italy and adjacent islands
Eilean Leòdhais Isle of Lewis
eileanan bhon chladach offshore islands
eileanan na h-Alba Scottish islands
muinntir an eilein people of the island
Urras Leabhraichean nan Eilean The Islands Book Trust
Subject: Geography
Eilean
Ellon
Seann Drochaid Eilein Ellon Auld Brig
Subject: Geography
Eilean Bhardsey
Bardsey Island
n(m)
Eilean Bhardsey - Bardsey Island poss c
Urras Eilean Bhardsey Bardsey Island Trust
Subject: Geography
Eilean Ì
Iona
Reachdan Eilean Ì Statutes of Iona
Subject: Geography
Eilean Mhanainn
Isle of Man
n(m)
Eilean Mhanainn - Isle of Man poss c
cruinn-eòlas Eilean Mhanainn Isle of Man's geography
Subject: Geography
Eilean Mhic Aodha
Island Magee
Subject: Geography
Eilean nam Muc
Muck
caladh Eilean nam Muc Muck harbour
Subject: Geography
Eilean Reachlainn
Rathlin Island
Subject: Geography
Eilean Wight
Isle of Wight
n(m)
Eilean Wight - Isle of Wight poss c
Eilean Wight ann an Chaolas Shasainn Isle of Wight in the English Channel
Subject: Geography
Eileanan Árann
Aran Islands
Subject: Geography
Eileanan Bhreatainn
British Isles
n phr
buidhnean ann an Eileanan Bhreatainn; ann an Sasainn organisations in British Isles; in England
feallsanachd Eileanan Bhreatainn philosophy of British Isles
pàipearan-naidheachd ann an Eileanan Bhreatainn, ann an Sasainn newspapers in British Isles; in England
Subject: Geography
Eileanan Mharshall
Marshall Islands
n(pl)
Eileanan Mharshall - Marshall Islands poss c
àireamh-sluaigh Eileanan Mharshall population of the Marshall Islands
Subject: Geography
Eileanan Sholaimh
Solomon Islands
n(pl)
Eileanan Sholaimh - Solomon Islands poss c
muinntir Eileanan Sholaimh people of the Solomon Islands
Subject: Geography
Eilginn
Elgin
muinntir Eilginn people of Elgin
Subject: Geography
eiliops
ellipse
n(m)
eiliops - ellipse poss cellipses - eiliopsan pl
Subject: TechnicalMathematics
eilipseach
elliptical
adj
cuairt eilipseach na Talmhainn timcheall na Grèine earth's elliptical orbit around the sun
Subject: Science
einnseanaireachd
engineering
n(f)
einnseanaireachd - engineering poss c
einnseanaireachd agus obrachadh co-cheangailte engineering and allied operations
einnseanaireachd airm agus seòlaidh military and nautical engineering
einnseanaireachd chatharra civil engineering
einnseanaireachd cheimigeach chemical engineering
einnseanaireachd haidreolaig hydraulic engineering
einnseanaireachd rèile agus rathaid engineering of railroads and roads
einnseanaireachd shlàinteil agus bhaileil sanitary and municipal engineering
meuran eile einnseanaireachd other branches of engineering
Subject: Science
einsteinium
einsteinium
n(m)
einsteinium - einsteinium poss c
Subject: Science
Èipheiteach
Egyptian
adj
ealan Èipheiteach Egyptyian art
Subject: Geography
Èipheiteach
Egyptian
n(m)
Èipheitich - Egyptian poss cEgyptians - Èipheitich pl
Subject: Geography
èirigh
erection
n(m)
èirigh - erection poss cerections - èirighean pl
èirigh gun iarraidh unwanted erection
Subject: Personal and Social Education
èirigh na grèine
sunrise
n phr
Subject: Science
Èirinn
Ireland
n(f)
na h-Èireann - Ireland poss c
Èirinn a Tuath Northern Ireland
Poblachd na h-Èireann (Pob. na h-È) Republic of Ireland (ROI)
Subject: Geography
Èirisgeigh
Eriskay
Eilean Èirisgeigh Isle of Eriskay
Subject: Geography
eisimpleir
role model
n(m/f)
eisimpleir - role model poss crole models - eisimpleirean pl
deagh eisimpleir good role model
Subject: General
eisimpleir
sample
n(m)
eisimpleir - sample poss csamples - eisimpleirean pl
Subject: Mathematics
eisir
oyster
n(m)
eisir - oyster poss coysters - eisirean pl
àrach eisirean oyster farming
eisir driseach thorny oyster
Subject: ScienceGeography
èisteachd
listening
n(f)
èisteachd - listening poss c
èisteachd agus labhairt listening and talking
èisteachd agus labhairt còmhla listening and talking with others
èisteachd airson fiosrachadh listening for information
innealan airson èisteachd agus labhairt/leughadh/sgrìobhadh tools for listening and talking/reading/writing
Subject: General
eitean
core
n(m)
eitein - core poss ccores - eitein pl
cridhe eitean na talmhainn inner core of the earth
eitean na talmhainn earth's core
iomall eitean na talmhainn outer core of the earh
Subject: Science
eitneografaidh
ethnography
n(m)
eitneografaidh - ethnography poss c
Subject: General
eitneòlaiche
ethnologist
n(m)
eitneòlaiche - ethnologist poss cethnologists - eitneòlaichean pl
Subject: General
eitneòlas
ethnology
n(m)
eitneòlais - ethnology poss cethnologies - eitneòlasan pl
Subject: General
eits
etch
vb
ag eitseadh air fiodh etching on wood
Subject: Art
eitseadh
etching
n(m)
eitsidh - etching poss cetchings - eitsidhean pl
eitseadh agus eitseadh tioram etching and drypoint
Subject: Art
eitseadh tioram
drypoint
n phr
clas eitseadh tioram a drypoint class
eitsidhean tioram drypoints
meud an eitisdh thioraim the size of the drypoint
Subject: Art
El Salbhador
El Salvador
n(m/f)
El Shalbhador - El Salvador poss c
dùthaich El Shalbhador country of El Salvador
Subject: Geography
emfasìoma
emphysema
n(f)
emfasìoma - emphysema poss c
Subject: Science
encore
encore
n(m)
encore - encore poss cencores - encorean pl
a' seinn encore singing an encore
Subject: Music
encore
encore
adv
Encore! Encore!
Subject: Music
ensemble
ensemble
n(f)
ensemble - ensemble poss censembles - ensemblean pl
ensemblean le aon ionnsramaid gach pàirt ensembles with one instrument per part
ionnsramaidean agus ensemblean ionnsramaideach instruments and instrumental ensembles
luchd-ciùil na h-ensemble the ensemble musicians
Subject: Music
entr'acte
entr'acte
n(f)
entr'acte - entr'acte poss centr'actes - entr'actan pl
fad eadar-ùine na h-entr'acte length of entr'acte interval
Subject: Music
Eochaill
Youghal
Subject: Geography
eòlaiche
specialist
n(m)
eòlaiche - specialist poss cspecialists - eòlaichean pl
àrd-eòlaiche phrògraman senior applications specialist
eòlaiche siostaman gnothachais business systems specialist
Subject: General
eòlaiche
expert
n(m)
eòlaiche - expert poss cexperts - eòlaichean pl
Subject: General
eòlaiche-bholcànothan
volcanologist
n(m)
eòlaiche-bholcànothan - volcanologist poss cvolcanologists - eòlaichean-bholcànothan pl
Subject: GeographyScience
eòlaiche-chnàmhan
osteologist
n(m)
eòlaiche-chnàmhan osteologist
eòlaichean-chnàmhan osteologists
Subject: Science
eòlaiche-fiosaig
physicist
n(m)
eòlaiche-fiosaig - physicist poss cphysicists - eòlaichean-fiosaig pl
eòlaiche-fiosaigs teòiridheach theoretical physicist
Subject: Science
eòlaiche-sìde
meteorologist
n(m)
eòlaiche-sìde - meteorologist poss cmeteorologists - eòlaichean-sìde pl
Subject: Geography
eòlaiche-sluaigh
demographer
n(m)
eòlaiche-sluaigh - demographer poss cdemographers - eòlaichean-sluaigh pl
Subject: Geography
eòlas
experience
n(m)
eòlais - experience poss cexperiences - eòlasan pl
eòlas, beatha agus gnàthas cràbhach religious experience, life and practice
eòlas, gnàthas agus beatha Chrìosdail Christian experience, practice and life
iomlanachd eòlasan totality of experiences
tar-eòlasan overarching experiences
Subject: General
eòlas
knowledge
n(m)
eòlais - knowledge poss cknowledge - eòlasan pl
a' cleachdadh eòlas mu chànan using knowledge about language
manaidsear cuartachadh eòlais knowledge transfer manager
saidheans, eòlas agus siostaman coimpiutair computer science, knowledge and systems
Subject: General
eòlas breith-chloinne
obstetrics
n phr
Subject: Science
eòlas cùram meidigeach chloinne
pediatrics
n phr
Subject: Science
eòlas cùram meidigeach seann dhaoine
geriatrics
n phr
Subject: Science
eòlas dìon-bodhaig
immunology
n phr
Subject: Science
Eòlas Gnothachais
Business Studies
n(m)
Eòlas Gnothachais - Business Studies poss c
cùrsa Eòlas Gnothachais Business Studies course
Subject: Business Studies
Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
Personal and Social Education
n phr
Eòlais Phearsanta agus Shòisealta - Personal and Social Education poss c
Subject: Personal and Social Education
eòlas sòisealta
social studies
n phr
Subject: General
eòlas tùs-ghinean
embryology
n(m)
eòlas tùs-ghinean - embryology poss c
Subject: Science
eòlas-bodhaig
anatomy
n(m)
eòlais-bodhaig - anatomy poss c
eòlas-bodhaig daonna human anatomy
Subject: Science
eòlas-cheallan
cytology
n(m)
eòlais-cheallan - cytology poss c
eòlas-cheallan daonna human cytology
Subject: Science
eòlas-cungaidh
pharmacology
n(m)
eòlais-cungaidh - pharmacology poss c
eòlas-cungaidh agus eòlas-leigheis pharmacology and theraputics
Subject: Science
eòlas-diadhachd
theology
n(m)
eòlais-diadhachd - theology poss ctheologies - eòlasan-diadhachd pl
Crìosdaidheachd agus eòlas-diadhachd Crìosdail Christianity and Christian theology
eòlas-diadhachd Crìosdail, moraltan agus adhradh Christian moral and devotional theology
eòlas-diadhachd sòisealta social theology
eòlas-diadhachd sòisealta agus eaglaiseil social and ecclesiastical theology
miotas-eòlas cràbhach agus eòlas-diadhachd sòisealta religious mythology and social theology
Subject: Religious and Moral Education
eòlas-dualchainnt
dialectology
n(m)
eòlais-dualchainnt - dialectology poss c
eòlas-dualchainnt agus cànanachas eachdraidheil dialectology and historical linguistics
Subject: Language
eòlas-leigheis
theraputics
n(m)
eòlais-leigheis - theraputics poss c
eòlas-cungaidh agus eòlas-leigheis pharmacology and theraputics
Subject: Science
eòlas-sgrìobhaidh
graphology
n(m)
eòlais-sgrìobhaidh - graphology poss c
eòlas-sgrìobhaidh fàisneachail divinatory graphology
Subject: General
eòlas-sluaigh
demography
n(m)
eòlais-sluaigh - demography poss c
Subject: Geography
eòlas-tomhais
metrology
n(m)
eòlas-tomhais - metrology poss c
Subject: General
Eòropaidh
Eoropie
tràigh Eòropaidh Eoropie beach
Subject: Geography
Eòrpach
European
adj
An Coimisean Eòrpach European Commission
An t-Aonadh Eòrpach European Union
ceannard leasachadh Eòrpach head of European development
leasachadh Eòrpach European development
Pàrlamaid na h-Eòrpa European Parliament
sealladh Eòrpach European dimension
Subject: Modern Studies
eòrpium
europium
n(m)
eòrpium - europium poss c
eòrpium ogsaid europium oxide
Subject: Science
ephemeris
ephemeris
n(m)
ephemeris - ephemeris poss cephemerides - ephemerides pl
Subject: Science
epi-mheadhan
epicentre
n(m)
epi-mheadhain - epicentre poss cepicentre - epi-mheadhanan pl
Subject: Geography
Epicùrach
Epicurean
adj
feallsanachd Epicùrach Epicurean philosophy
Subject: General
erbium
erbium
n(m)
erbium - erbium poss c
Subject: Science
Eritrea
Eritrea
n(m/f)
Eritrea - Eritrea poss c
Stàit Eritrea State of Eritrea
Subject: Geography
esprit
esprit
n(f)
esprit - esprit poss c
beothalachd esprit esprit liveliness
Subject: Music
Estòinia
Estonia
n(m/f)
Estòinia - Estonia poss c
eileanan Estòinia islands of Estonia
Subject: Geography
Etiòpia
Ethiopia
n(m/f)
Etiòpia - Ethiopia poss c
eachdraidh Etiòpia history of Ethiopia
Subject: Geography
Etruscanach
Etruscan
adj
snaigheadh Etruscanach Etruscan sculpture
Subject: General
eu-tònalach
atonal
adj
òrain eu-tònalach atonal songs
Subject: Music
eu-tònalachd
atonality
n(f)
eu-tònalachd - atonality poss catonalities - eu-tònalachdan pl
feartan eu-tònalachd features of atonality
Subject: Music
eucoir-eòlas
criminology
n(m)
eucoir-eòlais - criminology poss c
Subject: General
eucoir-saidhbear
cybercrime
n(m)
eucoir-saidhbear - cyber-crime poss ccyber-crimes - eucoirean-saidhbear pl
Subject: Computing
eucorach
criminal
adj
lagh eucorach criminal law
Subject: General
eucorach
criminal
n(m)
eucoraich - criminal poss ccriminals - eucoraich pl
Subject: General
eun
bird
n(m)
eòin - bird poss cbirds - eòin pl
coimhead eunlaith bird watching
damhain-eòin bird spider
eòin fhosaileach fossil birds
eòin-imrich migrating birds
eun-dranndain hummingbird
eun-marra seabird
fosail eòin bird fossil
Subject: ScienceGeography
eun-dranndainn
hummingbird
n(m)
eòin-dranndain - hummingbird poss chummingbirds - eòin-dranndain pl
Subject: Science
eunan
hummingbird
n(m)
eòinein - hummingbird poss chummingbirds - eòineinean pl
Subject: Science
euslaint
disease
n(f)
euslaint(e) - disease poss c
euslaint bannais gum disease
Subject: Science
Explorer
Explorer
n(m)
Explorer - Explorer poss c
Subject: Computing
expressionism
expressionism
n(m)
expressionism - expressionism poss c
Subject: Music
extravaganza
extravaganza
n(f)
extravaganza - extravaganza poss cextravaganzas - extravaganzathan pl
extravaganza le James Planche an extravaganza by James Planche
Subject: Music
Eyemouth
Eyemouth
baile Eyemouth town of Eyemouth
Subject: Geography